Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

banner groen.png
Groen

Groen en Gezond

GroenLinks kiest voor een prettige en veilige leefomgeving, met veel groen en een goede luchtkwaliteit.

Lees meer

Handhaving openbare orde

Cameratoezicht, gebiedsontzeggingen, samenscholingsverboden en noodverordeningen worden enkel bij uiterste noodzaak en dan nog slechts tijdelijk ingezet...

Lees meer
Gezondheid

Healthy Ageing

GroenLinks wil gezondheidsverschillen verkleinen door middel van een ambitieus gezondheidsbeleid, en wil de aanpak rondom Healthy Ageing voortzetten en...

Lees meer

Hondenbeleid

Honden moeten voldoende ruimte krijgen om te spelen en te rennen. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat kinderen, huisdieren, wilde dieren of vee gevaar...

Lees meer
Cultuur

Hortus

De Hortus in Haren speelt een belangrijke rol in natuureducatie, culturele manifestaties en in aantrekken van toerisme. De Hortus verdient onze steun...

Lees meer
Houtstook

Houtstook

We willen de overlast en luchtvervuiling door open haarden en houtkachels tegengaan, door binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft scherpere normen te...

Lees meer

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Handhaving van de openbare orde begint bij preventie. Hierop wil GroenLinks stevig inzetten. De bestrijding van huiselijk geweld, kindermishandeling...

Lees meer

Huisjesmelkers

GroenLinks wil dat de gemeente strenger gaat handhaven bij de verhuur door pandjesbazen; huisjesmelkers moeten hard worden aangepakt. De gemeente ondersteunt...

Lees meer

Hunze

We maken de oude loop van de rivier de Hunze in de stad Groningen weer zichtbaar en richten deze in als groene verbindingszone.

Lees meer

Intensieve veehouderij

GroenLinks wil de leefbaarheid van het platteland verhogen door er geen intensieve veehouderij van varkens en kippen en geen megastallen toe te staan. In plaats...

Lees meer
jong banner.png

Jonge stad

De gemeente Groningen trekt veel jongeren aan.

Lees meer

Jongerenhuisvesting

We zetten ons in voor meer huisvesting voor werkende of studerende jongeren, bijvoorbeeld door versnelde transformatie van leegstaande kantoren. We zorgen voor...

Lees meer