Nieuws

Platform duurzame energie breidt uit

Onder het toeziend oog van GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen van duurzaamheid hebben tijdens het TransFuture Festival achttien nieuwe partijen de routekaart ‘Groningen Energieneutraal’ ondertekend. De 39 Groninger organisaties en bedrijven van deze routekaart staan samen voor 8,1% hernieuwbare energie in 2020. Zij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. De routekaart werd in 2016 ontwikkeld en geeft aan welke maatregelen de partners voor hun eigen onderneming voor de komende jaren nemen.

Lees verder

GroenLinkse jongeren hebben nieuw bestuur

Sinds vorige week woensdag heeft DWARS Groningen een nieuw bestuur. En, zo melden de nieuwe bestuurders met een mengeling van trots en verbazing: de zaak is nog altijd niet in het honderd gelopen! Wij wensen hen veel succes en plezier voor het komende jaar.

GroenLinks wil een oplossing voor acuut woningzoekenden

GroenLinks wil een oplossing voor mensen die acuut een sociale huurwoning zoeken maar geen urgentieverklaring hebben. Het gaat om mensen waarbij de leefomstandigheden flink veranderd zijn en die dringend op zoek zijn naar huisvesting. De GroenLinks-fractie in de Groninger gemeenteraad wil dat het college naar een alternatief gaat zoeken zodat deze groep mensen eerder in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.

Lees verder

Een flat bij de Reitdiephaven?

Dat de crisisjaren achter ons liggen is overal te merken: er wordt weer volop gebouwd in onze stad. En dat is maar goed ook, want er zijn grote achterstanden ontstaan. Vooral in de sociale – en middeldure huur bestaan enorme tekorten. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn onverminderd lang. Daarin speelt ook het gebrek aan middeldure huurwoningen een rol. Dit segment zorgt voor doorstroming vanuit de sociale huur. Daarnaast biedt het kansen voor woningzoekenden die bij de bank geen of moeilijk geld kunnen lenen voor een koopwoning, zoals freelancers, ZZP-ers en mensen met een tijdelijk contract. En dat zijn er steeds meer. Ik was dan ook blij verrast met het plan om op een mooie plek als het Festivalterrein 74 woningen te realiseren in juist deze segmenten.

Lees verder

Raad zoekt Vrouw

Er moeten meer vrouwen in de Groningse gemeenteraad”, meent GroenLinks raadslid Glimina Chakor. “Een representatievere raad is belangrijk en dat vinden velen met mij, los van politieke kleur”. Chakor verwoordt hiermee het doel van de raadscampagne ‘Raad zoekt Vrouw’. De campagne wil Groningse vrouwen interesseren voor het werk als raadslid. Op donderdag 29 juni is er daarom vanaf 19.00 uur een Meet & Greet in het stadhuis. De raad nodigt vrouwelijke Stadjers daar van harte voor uit.

Lees verder

Pagina's