Het Rijk redeneert niet vanuit het perspectief van de inwoners met een ruimhartige vergoeding van schade- en versterkingskosten. Gemeenten hebben volstrekt onvoldoende invloed op de manier waarop instituten als het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) te werk gaan. Het is een ongelijke strijd als burgers zich alleen via individueel bezwaar en beroep kunnen verzetten tegen regelingen. 

GroenLinks vindt dat de gemeente haar bestuurlijke gewicht in de schaal moet leggen om tot meer eenvoud en snellere uitvoering van de gedane beloftes te komen.

GroenLinks wil...

  1. Uitvoering van dorps- en wijkvisies combineren met specifieke investeringen voor versterking en schadeherstel. 
  2. Versterking en schadeherstel combineren met de verduurzaming van woningen. De communicatie over schade, versterking en vernieuwing is op elkaar afgestemd. 
  3. Recht op terugkeer naar een gelijkwaardige woning in een vergelijkbare omgeving in geval van sloop en nieuwbouw. 
  4. Onafhankelijke deskundigen en vaste contactpersonen per dorp en wijk mogelijk maken. 
  5. Toepassing van gunstige uitkomsten van beroepsprocedures in alle vergelijkbare gevallen. 
  6. Inwoners ondersteunen om regelingen van het IMG en NCG kritisch door te lichten, tot en met bezwaar en beroep. 
  7. Ruimte bieden aan bewonersgroepen die met eigen plannen tot versterking of schadeherstel willen komen.