Het welzijn van in de natuur en in de landbouw levende dieren bespreken we in het hoofdstuk Natuur, Landschap & Landbouw. Hieronder gaan we in op het welzijn van gezelschapsdieren en semi-wilde dieren, zoals ganzen, eenden, duiven, vissen, enz. We wegen het belang van deze dieren continu in al het gemeentelijk beleid. Gezelschapsdieren mogen niet de dupe worden als mensen (tijdelijk) minder geld hebben. Daarnaast is het aantal honden in Groningen in de afgelopen jaren flink toegenomen.

GroenLinks wil...

  1. Evenementen met dieren verbieden.
  2. Meer betrokkenheid van de gemeente om illegale handel in dieren te ontmoedigen of te verbieden.
  3. BOA’s (beter) trainen in het signaleren van misstanden met dieren.
  4. Van dierenwelzijn in alle relevante gemeentelijke beleidsvoorstellen een vast onderdeel maken.
  5. Meer gemeentelijke betrokkenheid om adequate zorg te verlenen aan verlaten of afgestoten (gezelschaps)dieren.
  6. Voorlichting over wat het betekent om een gezelschapsdier in huis te nemen. De gemeente verkent de mogelijkheid om strengere eisen te stellen (en deze te handhaven) aan hoe mensen dieren houden, conform de nieuwe landelijke wet Dieren.
  7. Het mogelijk maken dat huishoudens met een minimum inkomen bij de gemeente aanspraak kunnen maken op tegemoetkoming voor noodzakelijke dierenartskosten, waaronder castratie/sterilisatie en chippen.
  8. Dat de gemeente een ‘hondenagenda’ opstelt.
  9. Vernomen overlast van semi-wilde dieren verhelpen via preventieve, diervriendelijke maatregelen.
  10. Het dierenwelzijn op kinderboerderijen verbeteren, zodat dieren meer hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Dat er geen exoten worden geïmporteerd, er niet méér wordt gefokt dan er kan worden gehuisvest en dieren niet worden geslacht.