In Groningen doet iedereen ertoe. Armoede of financiële zorgen kunnen sport en bewegen minder vanzelfsprekend maken. Geld mag geen obstakel zijn om te kunnen sporten en bewegen of lid te zijn van een sportvereniging. Sportverenigingen zijn een waardevol onderdeel van de Groningse samenleving, vooral voor de sociale samenhang. De vrijwilligers vormen de sociale ruggengraat van de sport in Groningen.

GroenLinks maakt zich sterk voor mensen die tegen hindernissen aanlopen vanwege te weinig geld, hun culturele achtergrond, hun seksuele of genderidentiteit of vanwege fysieke mogelijkheden. Dit vraagt om een breed en toegankelijk sportaanbod en een veilig en inclusief sportklimaat.

GroenLinks wil...

  1. Gezondheidsverschillen verkleinen door middel van een ambitieus gezondheidsbeleid.
  2. Een groene en toegankelijke openbare ruimte voor iedereen dichtbij, omdat dit uitnodigt om te bewegen. Meer openbare en toegankelijke sportfaciliteiten, zoals skatebanen, mountainbikeroutes, voldoende openbaar zwemwater of bijvoorbeeld een outdoorgym.
  3. Goede en toegankelijke sportvelden, zwembaden, openbare sportplekken en sporthallen in onze wijken en dorpen.
  4. Vrijwilligers in sportverenigingen blijven ondersteunen.
  5. Sportverenigingen ondersteunen met voorlichting en bewustwordingscampagnes voor het creëren van en zorgen voor een inclusieve en veilige omgeving voor iedereen.
  6. Financiële obstakels wegnemen, bijvoorbeeld door kortingsmogelijkheden via de Groningen Pas of het Jeugdsportfonds.
  7. Een uitgebreid sportaanbod voor de Groningers die nu niet dezelfde keuzemogelijkheden hebben, bijvoorbeeld via de sport- en cultuurhopper. Daarnaast wil GroenLinks zorg dragen voor een goede bekendheid van deze mogelijkheden via Sport050.
  8. Individuele topsporttalenten en topsporters ondersteunen. Er wordt geen verdere structurele financiële ondersteuning gegeven aan de topsportorganisaties.
  9. Dat naast de Sportkoepel en de Adviescommissie voor Sport ook de anders en zelfgeorganiseerde wordt betrokken bij het ontwikkelen van het Gronings sportbeleid.