In Groningen komen geen commerciële zonnevelden, maar alleen zonnevelden die óf door de gemeente zelf zijn ontwikkeld, of door lokale energiecoöperaties. In beide gevallen vloeien de opbrengsten terug naar de Groningers.

Een van de meest belangrijke en ingewikkelde opgaven is de verduurzaming van alle woningen, willen we het doel van een klimaatneutraal Groningen in 2035 halen. Daarnaast helpt verduurzaming bij het terugdringen van energie-armoede en het verhogen van het wooncomfort. Een goed geïsoleerd huis heeft minder energie nodig om warm te blijven, en dat merk je ook in de portemonnee! Daarnaast hebben inwoners behoefte aan duidelijkheid: “wat moet ik doen als mijn CV kapot gaat? Wanneer gaat mijn straat van het gas af?” We willen dat de gemeente over dit soort vragen zo snel mogelijk duidelijkheid geeft door helder en overzichtelijk beleid te ontwikkelen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de sociale huursector, de particuliere huursector en woningeigenaren.

GroenLinks wil...

  1. Dat de eerste prioriteit ligt bij het besparen van energie. Met een duurzaamheidsfonds financieren we energiebesparende maatregelen, zodat de ingewikkelde weg naar aardgasvrij verwarmen voor iedereen binnen handbereik is. We stimuleren eigenaren om hun woning of kantoorpand te verduurzamen. We ontzorgen hen met expertise over techniek en financiering via het Gronings Energieloket.
  2. Duidelijke prestatieafspraken met woningcorporaties maken over minimale energielabelsprongen, het percentage energieneutrale woningen en woningen met zonnepanelen. Hierbij wordt de focus gelegd op de woningen met de laagste energielabels, waar de grootste verduurzaming te behalen valt. We maken een actieplan voor verduurzaming van de particuliere huursector.
  3. Energiecoöperaties en andere bottom-up energie-initiatieven ondersteunen. Ook mensen zonder eigen dak of grond krijgen de mogelijkheid om in hun directe omgeving mee te profiteren van de opbrengsten van opwek van duurzame energie. We voorkomen dat coöperatieve energieprojecten aan commerciële ontwikkelaars verkocht worden, door een eerste kooprecht voor de gemeente in te stellen.
  4. We stimuleren meervoudig ruimtegebruik. We combineren zonnepanelen op daken met sedum, voor hogere opbrengst én meer groen. We stellen P&R-daken, bushokjes, bermen en geluidsschermen ter beschikking voor (coöperatieve) duurzaamheidsprojecten. Waar zonneparken op landbouwgrond komen, stimuleren we de koppeling tussen zonnepanelen en duurzame landbouw.
  5. Met inwoners overleggen we over de beste oplossing voor de toekomstige warmtevoorziening in hun buurt. De nadruk ligt hierbij op het verlagen van de energierekening en het verhogen van het wooncomfort. De uitkomsten hiervan worden per buurt of wijk vastgelegd in een wijktransitieplan.
  6. Nieuwbouwwijken worden energieneutraal opgeleverd.
  7. Duurzame collectieve warmte via Warmtestad voor meer huishoudens beschikbaar stellen en coöperatieve warmteprojecten in de gemeente steunen.
  8. Dat de gemeente zelf investeert in windmolens en zonneparken en dat de opbrengsten daarvan worden ingezet voor de energietransitie, voor de verbetering van de leefbaarheid ter plekke en voor de verlaging van de energierekening.
  9. Samen met boeren, waterschappen en natuurorganisaties een actieplan maken om veenontwikkeling te stimuleren en veenoxidatie tegen te gaan. Veenoxidatie is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland.