Dat handhaving van de openbare orde begint volgens GroenLinks bij preventie. Bestrijding van criminaliteit begint met preventie en voorlichting en eindigt met handhaving. Onze prioriteit ligt bij het tegengaan van huiselijk geweld, stalking, uitbuiting, mensenhandel en inbraken.

GroenLinks wil...

 1. Ook op het gebied van veiligheid buurtbewoners betrekken. Zij mogen meebeslissen welke problemen in hun wijk worden op- en aangepakt door de politie en de gemeente. De dorps- en wijkagent moet voor iedere bewoner goed te vinden zijn.
 2. Dat iedereen in Groningen terecht vertrouwen heeft in de onbevooroordeeldheid van de politie en gemeentelijke handhavers. Etnisch profileren wijzen wij af.
 3. Minder fietsendiefstal door inzet van lokfietsen en handhaving.
 4. Meer tijd en aandacht binnen het politieapparaat voor optreden tegen o.a. gedwongen huwelijken, eerwraak, gedwongen besnijdenissen en het gedwongen thuishouden van vrouwen.
 5. Doorgaan met de projectaanpak van de gemeente op het gebied van mensenhandel en meer (financiële) middelen voor de aanpak van dit probleem.
 6. Meer veilige (flexibele) werkplekken voor de tippelzonevrouwen en sekswerkers die vanuit huis werken. Prostitutie is volwaardig werk en de veiligheid en het welzijn van sekswerkers moet gewaarborgd zijn.
 7. Een veilige en gezellige jaarwisseling zonder (consumenten)vuurwerk, maar met evenementen in de buurt en wijken met drones en lichtshows.
 8. Cameratoezicht, gebiedsontzeggingen, samenscholingsverboden en noodverordeningen alleen toestaan bij uiterste noodzaak en slechts tijdelijk toestaan.
 9. Niet preventief fouilleren en geen gebruik van ‘mosquito’s’ die jongeren met een zoemtoon moeten verjagen. In de meeste gevallen zijn er alternatieven beschikbaar om de openbare orde te handhaven.
 10. Teelt en verkoop van wiet legaliseren en reguleren. Daarmee halen we wiet uit het criminele circuit. De gemeente Groningen loopt voorop bij landelijke experimenten die dit mogelijk maakt.
 11. Voorlichters en testfaciliteiten inzetten op feesten waar waarschijnlijk harddrugs worden gebruikt. Het bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik zou niet tot een strafblad mogen leiden.
 12. Een adequate bescherming van persoonsgegevens; Inwoners worden niet online gevolgd om informatie in te winnen.
 13. Geen prioriteit voor de handhaving van het kraakverbod.