Afdeling

GroenLinks afdeling Groningen Stad is met meer dan 500 leden één van de grootste afdelingen in het land. Het actieve kader bestaat, naast de wethouder en de vier leden van de raadsfractie, uit een afdelingsbestuur en een aantal werkgroepen. GroenLinks Groningen Stad beschikt over een eigen pand in het hart van de stad. 

Via de werkgroepen kun je meepraten over zowel de lokale als de landelijke en internationale politiek. Zij ondersteunen de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad door het beleid en de ontwikkelingen op hun terrein kritisch te volgen. Momenteel kent de afdeling Groningen de volgende werkgroepen: buitenland, groen, mobiliteit en onderwijs.

GroenLinkse jongeren strijden voor hun idealen via de onafhankelijke jongerenorganisatie DWARS. Groningen kent een actieve en groeiende afdeling die continue op zoek is naar nieuwe leden. Klik hier voor de website van Dwars Groningen.

Eén van de manieren waarmee we meningsvorming stimuleren, is het organiseren van discussieavonden, zoals het Politiek Café. Voorstellen tot wijziging van beleid die hier uitkomen, worden voorgelegd aan de ledenvergadering als hoogste orgaan van de afdeling. Zo’n vier keer per jaar organiseert het bestuur een ALV (Algemene Ledenvergadering). Daar kunnen de leden zich uitspreken over het beleid en de standpunten van GroenLinks.

Ook op landelijk niveau laten we graag onze stem horen. Dit kan bijvoorbeeld via het indienen van een motie op het congres. Daarom organiseren we vooraf aan het congres een amendementenavond waarop we ons voorbereiden op het congres.

Al onze bijeenkomsten worden aangekondigd in de agenda.