Afdeling

GroenLinks afdeling Groningen is met bijna 1000 leden één van de grootste afdelingen in het land. De afdeling in de huidige vorm is een samenvoeging van de afdelingen Groningen-stad, Haren en Ten Boer. Deze samenvoeging heeft plaatsgevonden op 1 juli 2017.

Per gemeente zijn er fractieleden en wethouders. In de stad Groningen hebben we een wethouder en vier fractieleden in de gemeenteraad, in Ten Boer een wethouder en twee fractieleden en in Haren twee fractieleden. De afdeling kent een 12-koppig bestuur. Daarnaast is er een aantal werkgroepen en een Campagneteam.

GroenLinks Groningen beschikt over een eigen pand in het hart van de stad.

Op dit moment voeren we campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november. Kijk hier hoe jij mee kunt helpen.

Via de werkgroepen kun je meepraten over zowel de lokale als de landelijke en internationale politiek. Zij ondersteunen de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad door het beleid en de ontwikkelingen op hun terrein kritisch te volgen. Momenteel kent de afdeling Groningen de volgende werkgroepen: buitenland, groen, mobiliteit en onderwijs.

GroenLinkse jongeren strijden voor hun idealen via de onafhankelijke jongerenorganisatie DWARS. Groningen kent een actieve en groeiende afdeling die continue op zoek is naar nieuwe leden. Klik hier voor de website van Dwars Groningen.

Eén van de manieren waarmee we meningsvorming stimuleren, is het organiseren van discussieavonden, zoals het Politiek Café. Voorstellen tot wijziging van beleid die hier uitkomen, worden voorgelegd aan de ledenvergadering als hoogste orgaan van de afdeling. Zo’n vier keer per jaar organiseert het bestuur een ALV (Algemene Ledenvergadering). Daar kunnen de leden zich uitspreken over het beleid en de standpunten van GroenLinks.

Ook op landelijk niveau laten we graag onze stem horen. Dit kan bijvoorbeeld via het indienen van een motie op het congres. Daarom organiseren we vooraf aan het congres een amendementenavond waarop we ons voorbereiden op het congres.

Al onze bijeenkomsten worden aangekondigd in de agenda.

Omdat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer nog niet zijn samengevoegd blijven tot die tijd de afzonderlijke websites van Haren en Ten Boer bestaan voor al het politieke nieuws specifiek uit en over die gemeenten (zie daarvoor https://haren.groenlinks.nl en https://tenboer.groenlinks.nl).