GroenLinks wil...

  1. Betere seksuele voorlichting en meer aandacht voor (gezondheids)problemen van studenten en andere jongvolwassenen, bijvoorbeeld door de samenwerking tussen studentenverenigingen en de GGD te versterken en/of de bekendheid van WIJ-teams onder deze groep te vergroten.
  2. Overleg met jongeren om onveilige plekken te identificeren en die (sociaal) veiliger te maken.
  3. Jongeren meer voorlichting geven over de gevaren van sexting en sextortion.
  4. Meer aandacht voor seksuele vorming en seksuele gezondheid in het onderwijs, binnen de jeugdzorg, het gemeentelijk sportbeleid en jongerenwerk. Dit om de weerbaarheid van jongeren te vergroten.
  5. Voortzetting van het programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis,’ tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties en kindermishandeling.
  6. Vrouwelijke genitale verminking (VGV) tegengaan en hier elk jaar op 6 februari aandacht voor vragen.
  7. Veiligheid rondom abortusklinieken garanderen.