De Coronacrisis heeft een proces dat al langer gaande is versneld: de platformeconomie zorgt er voor dat waarde uit Groningen verdwijnt. In plaats van het direct uitgeven van geld bij de Groningse middenstand en horeca, wordt steeds vaker geld uitgegeven aan bedrijven als Thuisbezorgd, UberEats en Bol.com die nauwelijks winstbelasting betalen. GroenLinks wil lokale (horeca-)ondernemers ondersteunen in het concurreren met multinationals, met als doel om zoveel mogelijk waarde in Groningen te houden.

GroenLinks wil...

  1. Dat door middel van onderlinge samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, financiers en intermediairs, barrières en knelpunten voor impact-ondernemen worden aangepakt.
  2. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven zorgen voor meer werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, ook door meer stages aan te bieden voor mbo’ers.
  3. Voor werkzoekenden, onafhankelijk van hun leeftijd en naar behoefte, effectieve begeleiding naar een baan of bij het opstarten van een eigen bedrijf. Als een eigen bedrijf kansrijk lijkt, wil GroenLinks dit ondersteunen met een startkapitaal vanuit de gemeente.
  4. De netwerken van het UWV en de gemeente gebruiken voor stages of om-, her-of bijscholing. Hierbij kijken we naar kansrijke sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de energietransitie, techniek en de ICT.
  5. Dat het jongeren makkelijk gemaakt wordt om bij een bedrijf of organisatie maatschappelijke ervaring op te doen in het geval dat betaald werk op zich laat wachten. Een zorgvuldige verdringingstoets blijft hierbij van belang.
  6. Een beschermde werkomgeving voor mensen met een arbeidsbeperking of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt behouden. We stimuleren samenwerking tussen de sociale werkvoorziening, sociale ondernemingen en reguliere bedrijven.
  7. Een minimumloon van tenminste 14 euro per uur en we steunen de lobby hiervoor in Den Haag. Als werkgever moet de gemeente hierin het goede voorbeeld geven.
  8. Dat de basisbaan een structureel onderdeel van de gemeentelijke organisatie wordt voor mensen die langdurig niet aan het werk komen.
  9. Ondernemersfondsen inzetten om dorpen en wijken levendig te houden. Hierdoor behouden we en ontwikkelen we winkels, horeca en werkgelegenheid verder.