Voor GroenLinks stopt de wereld niet bij onze gemeentegrenzen. De gemeente opereert in internationaal verband, gaat internationale relaties aan en is een aantrekkelijke gemeente voor internationals. GroenLinks wil dat internationale relaties in de eerste plaats bijdragen aan vrede, duurzaamheid, ontwikkelingsdoelen en het terugdringen van mondiale ongelijkheid. GroenLinks vindt Stedenbanden van belang voor Groningen, vanwege het uitwisselen van expertise en bevorderen van begrip en betrokkenheid. Niet alleen biedt dit een voordeel voor de overheden, maar ook juist voor de bewoners en hun maatschappelijke organisaties.

GroenLinks wil...

 1. Dat de gemeentelijke organisatie een goede weerspiegeling van de Groningse samenleving is.
 2. Meer inzet op bewustwordingscampagnes, actief anti-racismebeleid en privilegetrainingen.
 3. Dat de gemeente zorgt voor meer bewustwording over geweld en seksueel geweld in het uitgaansleven, in de openbare ruimte en in het onderwijs, etc. Bijvoorbeeld door bewustwordingscampagnes in te zetten op scholen en plekken als de KEI-week.
 4. Actieve inzet op communicatie voor laaggeletterden, Groningers met een auditieve of visuele beperking en anderstaligen.
 5. Jaarlijks stilstaan bij de afschaffing van slavernij op 1 juli 1863 door het vieren van Keti Koti, een dag van herdenking en een feestdag voor alle Groningers.
 6. Straatnamen en buurten, vernoemd naar hen die hebben bijgedragen aan kolonisatie, hernoemen of voorzien van het volledige verhaal.
 7. Zich inzetten voor afschaffing van de racistische karikatuur Zwarte Piet in de hele gemeente Groningen. We willen een kinderfeest voor iedereen.
 8. Elk jaar op de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit op 31 maart de vlag wapperen op het stadhuis.
 9. De verschillende belangengroepen van minderheden benaderen, ondersteunen en faciliteren. GroenLinks wil meer samenwerking met de belangengroepen zoals de Werkgroep Toegankelijk Groningen voor een toegankelijke openbare ruimte, communicatie en sport & cultuur, met voldoende openbare toiletten.
 10. Effectieve informatievoorziening voor internationale studenten en afspraken met de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool voor voldoende, betaalbare en goede kamers.
 11. In het internationaliseringsbeleid de Global Goals uit de wereldwijde duurzaamheidsagenda voorop stellen.
 12. Een toekomstige stedenband met Jabalya in de Gazastrook.
 13. Initiatieven die bijdragen aan mondiale bewustwording van haar bewoners en instellingen faciliteren.
 14. Dat Groningen een gemeente blijft waar (uitgeprocedeerde) vluchtelingen niet op straat worden gezet. Ingeburgerde kinderen en volwassenen horen bij ons. Ter bescherming van mensenrechtenverdedigers neemt Groningen deel aan het Shelter City programma.