Ook de plek waar je woont kan ongezond zijn. Fijnstof- en ultrafijnstofdeeltjes, stikstofneerslag en uitlaatgassen hebben grote invloed op de gezondheid en levensverwachting.

Senioren willen zoveel mogelijk zelfstandig en gezond blijven. Door vergrijzing neemt het aantal ouderen in onze gemeente toe. Veel senioren willen graag actief blijven en zich actief blijven inzetten voor de maatschappij. Hun gezondheid is van groot belang voor hun autonomie. Daar komt bij dat iedereen zomaar opeens zorg of begeleiding nodig kan hebben. GroenLinks vindt dat die dan snel, adequaat, goed en vooral dichtbij geregeld moet zijn.

GroenLinks wil...

 1. Een zo groen en gezond mogelijke leefomgeving in wijken met een lagere levensverwachting.
 2. Een ambitieus lokaal preventieakkoord dat een gezonder en meer ontspannen leven met meer welbevinden mogelijk maakt en ook stimuleert.
 3. Strengere eisen aan luchtkwaliteit dan landelijke en Europese normen. De gemeente voert een milieuzone en de fijnstofnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie in.
 4. De stilte buitenshuis beschermen. Openbaar groen met omsloten plekken, openbaar toegankelijke kerken, binnenpleinen en hofjes bieden rust en stilte in onze drukke stad.
 5. Een Aanvalsplan tegen Eenzaamheid. Om te beginnen zorgen we voor activiteiten die eenzaamheid verminderen. We ontwikkelen een toegankelijk vraag-aanbod systeem waardoor mensen elkaar sneller kunnen helpen.
 6. Specifieke aandacht voor ouderen met een migratie-achtergrond. Zij lopen meer risico op sociaal isolement.
 7. Versterking van de positie van mantelzorgers met speciale aandacht voor jonge(re) kinderen die voor familieleden zorgen.
 8. Zich stevig blijven inzetten voor suïcidepreventie, onder andere door het blijven steunen van de zelfmoordpreventielijn 113.
 9. Frisdrank en fastfood van scholen en kantines weren en een plantaardig dieet stimuleren. Op scholen waar meer aandacht voor gezonde voeding nodig is, zorgt de school voor een ontbijt en waar mogelijk voor een (warme) lunch.
 10. Een voedingsproject, waarbij dagelijks op verschillende plekken in de stad gezonde en koelverse maaltijden, die lokaal geproduceerd zijn, tegen een redelijke prijs afgehaald kunnen worden.
 11. Intensivering van het programma Healthy Ageing. De gemeente zorgt ervoor dat meer ouderen kunnen sporten en bewegen. Ook komt er extra aandacht voor valpreventie en bewegen op hoge leeftijd.