Standpunten

Leven in een open stad

Groningen kent als universiteitsstad een rijk cultureel leven en ontspannen verhoudingen. Dat past bij de samenleving die GroenLinks voor ogen staat. Een samenleving waarin mensen zichzelf kunnen zijn, betrokkenheid tonen bij elkaar en hun omgeving en waarin initiatief wordt gewaardeerd. Een samenleving waarin alle ruimte is voor creativiteit, maar niet voor discriminatie, uitsluiting en geweld. Daarbij past een gemeente die meedenkt over de initiatieven van inwoners zelf en deze zoveel mogelijk ruimte geeft en faciliteert. Zo willen wij vorm geven aan een verdraagzame stad waarin mensen zich veilig en ontspannen voelen. En aan een bruisende stad met een bloeiende culturele sector waar de stadjers plezier aan beleven, die veel bezoekers trekt en die bedrijven verleidt zich hier te vestigen.

Wonen in een groene stad

GroenLinks heeft de afgelopen jaren veel bereikt voor groen, ecologie en duurzaamheid. Groningen is op weg energieneutraal te worden. De gemeente faciliteert duurzame vormen van vervoer zoals het fietsverkeer, maakt op innovatieve manieren bestaande en nieuwe gebouwen energiezuiniger en stimuleert de milieuvriendelijke energieopwekking. Dit soort investeringen leveren de stad nu al duizenden banen op. In de huidige recessie mag het milieu niet het kind van de rekening worden. Groen werkt.

Standpunten GroenLinks Haren en GroenLinks Ten Boer

Met ingang van 1 juli 2017 zijn de afdelingen GroenLinks Groningen-stad, Haren en Ten Boer gefuseerd tot de afdeling GroenLinks Groningen. Deze website zal hierop na de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 aangepast worden. In afwachting daarvan treft u hieronder een link naar de standpunten van de afdelingen Haren en Ten Boer.

Verkiezings- en coalitieprogramma

GroenLinks werkt aan een toekomst waarin mensen naar elkaar omkijken en zichzelf kunnen zijn. Dat is een toekomst waarin niemand aan de kant komt te staan en iedereen hulp krijgt als dat nodig is. Die toekomst is schoon, groen en duurzaam. Zo waarborgen we ook het welzijn van volgende generaties.

In ons verkiezingsprogramma laten we zien wat onze ideeën daarover zijn. We weten dat we tegen de achtergrond van de huidige crisis niet alles zullen kunnen realiseren. De overheid heeft steeds minder geld om de sociale effecten van de crisis te verzachten. Toch is dat hard nodig. In plaats van passief bij de pakken neer te gaan zitten, grijpt GroenLinks alle kansen aan voor betere zorg, meer werk en schone energie.

GroenLinks is vertegenwoordigd in het college van B&W en maakt deel uit van een coalitie met D66, PvdA en VVD. In het coalitieprogramma kunt u lezen in hoeverre wij er in zijn geslaagd onze ideeën onder te brengen in de samenwerking met deze partijen.

Meedoen in een sociale stad

De hoge werkloosheid baart GroenLinks grote zorgen. Er zijn meer banen nodig! Daarom willen we de stad niet kapot bezuinigen. Waar mogelijk blijven we investeren, bijvoorbeeld in de banenmotor van de duurzame sector. Toch zijn bezuinigingen helaas niet te vermijden. Om te garanderen dat niemand in de steek wordt gelaten willen we dat de gemeente anders gaat werken. GroenLinks wil af van de grote bureaucratie in de zorg en kiest voor persoonlijke en kleinschalige zorg op maat.