Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Zorg

Aanbesteden vs subsidie

We willen dat aanbieders de beste zorg leveren. Wanneer aanbesteden niet noodzakelijk is, wordt gekozen voor een subsidierelatie. Prikkels die vooral sturen op...

Lees meer
Zorg

Aanspreekpunt zorg

Nu de gemeente taken heeft op het gebied van zowel participatie en (jeugd)zorg willen we dat elk gezin één aanspreekpunt krijgt in de hulpverlening. Dat...

Lees meer

Aardbevingen en bestuurlijke samenwerking

De nieuwe gemeente Groningen, met haar relatief omvangrijke populatie en dichte netwerk van kennisinstituten, zet waar mogelijk haar kennis en ervaring op het...

Lees meer
Cultuur

Amateurkunst

Kunst en cultuur zijn niet alleen prikkelend, maar spelen een belangrijke verbindende rol. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van eenzaamheid of aan de...

Lees meer

Arbeidsbemiddeling

Voor een goede start op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat jongeren na het voltooien van hun opleiding snel een baan vinden. Daarom wil GroenLinks dat de...

Lees meer

Arbeidsmarkt

Speciale aandacht gaat uit naar de positie van jongeren, vluchtelingen en ouderen op de arbeidsmarkt. Zij mogen rekenen op extra gemeentelijke inzet om hun...

Lees meer

Armoede en kinderen

GroenLinks wil gelijke kansen voor alle jongeren. Met bijvoorbeeld de Stadjerspas en het Kindpakket bieden we kinderen die opgroeien in armoede mogelijkheden om...

Lees meer

Armoedebestrijding

Leven in armoede mag niet leiden tot sociale uitsluiting en isolatie. De gemeente benadert inwoners met lage inkomens actief en biedt hen ondersteuning...

Lees meer

Armoedecampagne

Langdurige armoede is een complex probleem dat met vereende krachten te lijf moet worden gegaan. De gemeente start een gerichte campagne om samen met scholen...

Lees meer
Bedrijven

Bedrijvenloket

GroenLinks wil dat de gemeente, samen met brancheorganisaties, actief werk maakt van het aantrekken van groene, innovatieve en sociale ondernemingen. De...

Lees meer
reitdiep banner.png
Wonen

Betaalbaar wonen

Groningen groeit. Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk Groningen is. Dat is fijn en goed voor de gemeente, maar het leidt ook tot hogere huren en verdringing...

Lees meer

Bewegingsonderwijs

Wij vinden dat in zowel het primair als voortgezet onderwijs sprake moet zijn van goed en veel bewegingsonderwijs, gegeven door vakleerkrachten. GroenLinks...

Lees meer