Van ons vorige verkiezingsprogramma hebben we bijna alle punten uitgevoerd of ze staan in de steigers. Voor de volgende verkiezingen hebben we een nieuw programma met nieuwe plannen. Op deze pagina vind je ze allemaal!

De korte versie van ons programma in Nederlandse Gebarentaal Afspelen op YouTube

In het kort

Op deze pagina vind je de korte versie van ons programma, geschreven in B1.

Luisterversie

Via deze link kom je bij de voorgelezen versie van het volledige programma op YouTube. Ook staat er boven elk hoofdstuk op deze pagina een link naar de fragmenten waarin losse hoofdstukken worden voorgelezen.

Nederlandse Gebarentaal

De korte versie van ons programma in Nederlandse Gebarentaal is te zien in de video hiernaast.

English

Looking for information in English? Check out this page.

Aanpak van de Klimaat- en Biodiversiteitscrisis

💬 Luisterversie

Het tegengaan van klimaatverandering en het verminderen van de impact van onze leefstijl op de wereld is één van de grootste uitdagingen voor onze generatie. Als we nu niet in actie komen is het te laat. Dat geldt ook voor de gemeente Groningen. We gaan deze uitdaging aan met onverschrokken daadkracht, toepasbare kennis en een tomeloze ambitie. Het uitgangspunt is en blijft dat Groningen CO2 neutraal is in 2035.

Herwinnen van de Openbare Ruimte

💬 Luisterversie

GroenLinks wil doorgaan met het terugwinnen van de openbare ruimte. Vooral in de binnenstad, maar zeker ook op andere plekken staat de openbare ruimte flink onder druk. Denk hierbij aan: terrassen, reclame uitingen, uitstallingen, bezorgauto’s- scooters- en fietsen, vrachtwagens van leveranciers, klus auto's en bouwverkeer — en bij gebrek aan alternatieve stallingsplekken: fietsen. GroenLinks maakt zich sterk voor de-commercialisering van de openbare ruimte, want de openbare ruimte is immers van iedereen en zou dus minder gebruikt moeten worden voor private deelbelangen. Daarom wordt ook de dominantie van de auto teruggedrongen en komt er meer ruimte in de stad voor lopen, fietsen, verblijven, ontmoeten, spelen èn groen.

Rechtvaardige Samenleving

💬 Luisterversie

In de gemeente Groningen groeit één op de zes kinderen op in armoede — bijna dubbel zoveel als het landelijk gemiddelde. Wat GroenLinks betreft is dit niets anders dan onrecht. Opgroeien in armoede vergroot de kans enorm dat iemand zelf ook in armoede terechtkomt. Daarnaast heeft langdurige armoede, die ook toeneemt in onze gemeente, in veel gevallen grote negatieve effecten op motivatie, gezondheid, sociale activiteit en algeheel welzijn en welbevinden.

Verkleinen van Gezondheidsverschillen

💬 Luisterversie

Een goede gezondheid is voor iedereen één van de belangrijkste zaken in het leven. We constateren dat er in de gemeente Groningen grote gezondheidsverschillen zijn. De levensverwachting kan op tien minuten fietsafstand wel tot zeven jaar verschillen. We zien dat in de armere noordelijke wijken de levensverwachting sterk achterblijft bij de rijkere wijken in het zuiden. Gebrek aan een volwaardig inkomen, de stress en de onzekerheid die daarbij komen kijken, eventuele schuldenopbouw en weinig perspectief: allemaal zaken die ertoe kunnen leiden dat inwoners een mindere gezondheid of minder gezonde jaren ervaren. Zulke gezondheidsverschillen zijn voor GroenLinks in alle dorpen en wijken onaanvaardbaar.

Groningen voor ons Allemaal

💬 Luisterversie

In Groningen doe je er toe, volwaardig en gelijkwaardig. Een Groningen waar iedereen mee kan doen, en kan kiezen hoe. Dit vraagt onze inzet en bewustwording, en dat alles vanuit de waarden van volwaardigheid, gelijkwaardigheid en ‘Niets over ons, zonder ons’.  

Groningen is Stad, maar ook Haren, Ten Boer, Ten Post. Het zijn de mensen, de dieren, de natuur. GroenLinks maakt zich hard voor de allerjongsten, door ouders te helpen wanneer zij dat nodig hebben. En natuurlijk ook met jeugdzorg en ondersteuning daar waar het niet goed gaat.

Een gemeente die klaar is voor de toekomst

💬 Luisterversie

GroenLinks wil dat bewoners van de gemeente Groningen meer zeggenschap krijgen over wat er in de gemeente gebeurt. Niet alleen over de directe leefomgeving, maar ook over zorg, werkgelegenheid, mogelijkheden tot meedoen in de samenleving en zelfs de besteding van gemeentelijk geld. In wijken, dorpen en netwerken kennen mensen elkaar, wordt kennis gedeeld, is er bereidheid elkaar te helpen en groeit energie om samen te werken naar een gedeeld doel. De gemeente kan die energie helpen losmaken en ondersteunen.