GroenLinks blijft zich inzetten voor meer mogelijkheden voor fietsenstallingen; zowel grote, als ook kleinere inpandige stallingen op strategische plekken. Door het faciliteren van inpandige fietsenstallingen, centraal auto-parkeren en deelauto’s en -scooters gaan ontwikkelaars hieraan meebetalen. We willen dat werkgevers en woningeigenaren zich inspannen voor het realiseren van voldoende stallingsruimte, inpandig of op eigen terrein. Op deze wijze wordt de openbare ruimte voor andere doelen vrijgemaakt.

GroenLinks wil...

 1. Een deel van de parkeergarages in de binnenstad (Haddingestraat, Centrum Zuid) omzetten naar bewonersparkeren. Daarnaast wil GroenLinks meer ruimte creëren door parkeerplaatsen op straat jaarlijks te verminderen met 1%.
 2. De parkeernorm aanscherpen bij de nieuwbouw van huizen, bedrijven of winkels. Op deze manier wordt er voldoende openbare ruimte behouden.
 3. Een maximumsnelheid van 30 km/u voor het autoverkeer in de bebouwde kom invoeren, met voorrang voor fietsers en voetgangers. Voetgangers en wandelaars krijgen een hoofdrol in de openbare ruimte.
 4. Samen met werkgevers, grote organisaties en het onderwijs de spreiding van mobiliteit voortvarend aanpakken.
 5. In iedere buurt of dorp een overstapknooppunt (Hub) waar het OV stopt en waar mensen een fiets, bakfiets, elektrische fiets, e-scooter of auto kunnen huren. We willen deze diensten voor deelmobiliteit lokaal en niet commercieel laten exploiteren.
 6. Een tram in Groningen, als OV-verbinding door het oostelijke deel van de stad: van station Europapark, via het UMCG, het Noorderstation, winkelcentrum Paddepoel naar de Zernike Campus.
 7. Uitbreiding van het aantal treinstations in de gemeente Groningen: Suikerzijde, Hoogkerk en de Friesestraatweg. Een treinspoor naar de Zernike campus is ongewenst vanwege het ecologisch waardevol natuurgebied, de Selwerderhof en het archeologische monument van Kasteel Selwerd.
 8. In buurten of dorpen Mobility Challenges organiseren; buurtbewoners gaan de uitdaging aan om twee maanden lang gebruik te maken van deelvervoer.
 9. Een goed vergunningenbeleid voor deelscooters en deelfietsen, waarbij de openbare ruimte wordt gespaard
 10. Dat er meer ingezet wordt op bundeling en overslag van goederen in hubs: liever 1 volle vrachtwagen dan 5 deels beladen vrachtwagens de stad, het dorp of de wijk in.
 11. Dieselwagens weren uit de binnenstad en vrachtvervoer in de binnenstad beperken. Zo snel mogelijk invoering van een zero-emissiezone in de binnenstad.