Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Democratie

Gebiedsgericht werken

De gemeente versterkt het gebiedsgerichte werken, zodat op buurt- en dorpsniveau ruimtelijke en sociale programma's, samen met bewoners (initiatieven)...

Lees meer
Zorg

Gebiedsondersteunend netwerk

De aanbesteding van de GON wordt door GL kritisch getoetst aan de verbinding met maatschappelijke en sociale zorg- en meedoen-initiatieven in de wijken en...

Lees meer

Gemeentelijk wagenpark

Het gehele gemeentelijke wagenpark (vuilniswagens, milieubeheer, auto’s B&W, veegwagens, etc.) gaat over op duurzaam rijden.

Lees meer

Gemeentelijke communicatie

Vaak raken burgers met taalproblemen onnodig in de problemen, omdat zij de beschikbare regelingen niet goed begrijpen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente...

Lees meer
Democratie

Gemeentelijke dienstverlening

Het is van belang dat de gemeentelijke dienstverlening past bij onze dorpen en wijken. Deze dienstverlening kan verschillende vormen aannemen: soms een loket...

Lees meer

Gemeentelijke herindeling

Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer op in één gemeente. De nieuwe gemeente is er een van een grote stad met vele dorpen en een...

Lees meer

Gemengde wijken

Inkomen mag niet bepalen waar je woont. Dit vereist dat in de stad en in de dorpen voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Met woningcorporaties maken...

Lees meer
Werkgelegenheid

Gesubsidieerde banen

De gemeente zorgt voor voldoende perspectiefvolle gesubsidieerde banen tegen een fatsoenlijk salaris. GroenLinks wil dat de gemeente een nadrukkelijker rol...

Lees meer
Voedsel

Gezond eten

Het verminderen van de consumptie van dierlijke producten bevordert niet alleen het dierenwelzijn, het heeft een groot effect op het tegengaan van...

Lees meer
Gezondheid

Gezond opgroeien

Scholen kunnen een grote rol spelen bij het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Dat kan alleen als de gemeente jeugdhulp en welzijnswerk goed aansluit op...

Lees meer
Gezondheid

Gezondheidsbeleid

GroenLinks wil de gezondheidsverschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen verkleinen. Dat kan door een ambitieus gezondheidsbeleid dat gericht is op een...

Lees meer
zorg banner.jpg
Zorg

Goede zorg

Iedereen heeft recht op toegankelijke, betaalbare en menselijke zorg.

Lees meer