Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

eerlijk delen banner.jpg
Eerlijk delen

Eerlijk delen

Groningen is een fantastische plek met talloze mogelijkheden om je te ontwikkelen. Maar helaas bestaan er grote verschillen in onze gemeente. Bijvoorbeeld in...

Lees meer

Erfgoed in aardbevingsgebied

Het behoud van het erfgoed in het aardbevingsgebied moet een hoge prioriteit krijgen, maar hierbij moet met de belangen van individuele bewoners rekening worden...

Lees meer
Politie

Etnisch profileren

In Groningen moet iedereen vertrouwen kunnen hebben in de onbevooroordeeldheid van de politie en gemeentelijke handhavers. Etnisch profileren wijzen wij af en...

Lees meer

Evenementen

GroenLinks is blij met evenementen die de gemeente levendig houden. We vinden het belangrijk de Drafbaan, het Suikerfabriekterrein en diverse oude...

Lees meer

Fairtrade

De door de gemeente aangekochte goederen en diensten zijn duurzaam, fairtrade en zonder schending van mensen- en dierenrechten te zijn geproduceerd. De gemeente...

Lees meer
Politie

Fietsendiefstal

De gemeente verscherpt beleid gericht op het reduceren van fietsendiefstal door middel van lokfietsen en handhaving.

Lees meer
Fietsen

Fietsnetwerk

We stimuleren het fietsen door fors te investeren in de uitbreiding en het onderhoud van de fietsinfrastructuur. We leggen extra fietssnelwegen in onze gemeente...

Lees meer
Fietsen

Fietsparkeren

Er moet in onze gemeente voldoende plaats zijn om de grote aantallen fietsen goed te kunnen parkeren. Daarom breiden we de mogelijkheden hiervoor uit. Je kunt...

Lees meer
Fietsen

Fietsroutes

GroenLinks wil dat er extra aandacht komt voor veilige en snelle fietsroutes, om te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen lopend of per fiets naar school...

Lees meer
Bijstand

Flexibele bijstand

ZZP’ers en flexwerkers met een oproepcontract moeten eenvoudiger bijstand kunnen krijgen voor periodes waarin hun inkomen onder het sociaal minimum zit. Wij...

Lees meer
kerkje banner.png

Gasloos en Aardbevingsvrij

Veiligheid is een mensenrecht. In Groningen wordt dit recht momenteel ondermijnd door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Wij vinden dat Groningers...

Lees meer

Gasvrij

Nieuwbouw in onze gemeente krijgt geen aansluiting op het gasnetwerk en is energieneutraal. De gemeente brengt, samen met de netbeheerder, woningeigenaren...

Lees meer