Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

1285842_91895516.jpg
Diversiteit

Diversiteit en Emancipatie

Iedereen doet mee.

Lees meer
Diversiteit

Diversiteit personeelsbestand

De gemeente Groningen geeft zelf het goede voorbeeld op het gebied van diversiteit. GroenLinks beoogt een diverse vertegenwoordiging in het personeelsbestand...

Lees meer
Water

Drinkwaterpunten

De gemeente zet in op het realiseren van meer drinkwaterpunten om het hergebruik van drinkflessen te bevorderen.

Lees meer

Duurzaamheidsfonds

De gemeente begint een revolverend duurzaamheidsfonds voor particulieren en bedrijven. Uit dit fonds schiet de gemeente energiebesparende en -genererende...

Lees meer
Duurzaamheid

Duurzaamheidslening

GroenLinks pleit bij het Rijk voor gebouwgebonden financiering, waarbij duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt aan een gebouw die vervolgens door...

Lees meer

Duurzame banen

Wanneer nieuwe bedrijven en grote ketens zich vestigen in Groningen zal de gemeente met hen in gesprek gaan over het creëren van volwaardige en duurzame banen.

Lees meer
Fietsen

E-bikes

We stimuleren het gebruik van E-bikes en speed pedelecs omdat deze een comfortabel, schoon en snel alternatief zijn voor auto’s en bromfietsen.

Lees meer

Ecologische structuur

GroenLinks wil dat groene gebieden in de nieuwe gemeente en daarbuiten zoveel mogelijk op elkaar aangesloten worden tot een samenhangend netwerk van hoge...

Lees meer

Ecologische waarden

GroenLinks maakt zich sterk voor natuur en waardevol landschap, zoals het houtwallenlandschap bij Haren en de omgeving van het Zuidlaardermeer. We investeren in...

Lees meer
Diversiteit

Educatieprojecten diversiteit

We vinden het van groot belang dat onze jeugd al op jonge leeftijd een open houding aanleert. Om dat te bereiken, verbeteren en ontwikkelen we samen met...

Lees meer

Eenzaamheid

Eenzaamheid komt voor bij alle leeftijden en bevolkingsgroepen. We willen meer aandacht voor dit ernstige probleem en stimuleren daarom zowel maatschappelijke...

Lees meer

Eerlijk bankieren

Als gemeente willen wij eerlijk bankieren. Voor gemeentelijke leningen en bij het verstrekken van gemeentelijke tegoeden wordt gebruik gemaakt van de criteria...

Lees meer