Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Politie

Wijkagent

Wij vinden het van belang dat op het gebied van de veiligheid buurtbewoners worden betrokken. Zij mogen meebeslissen welke problemen in hun wijk worden op- en...

Lees meer

WMO-aanvragen

WMO-aanvragen moeten veel sneller en op maat worden afgehandeld. Het komt regelmatig voor dat hulpmiddelen die worden aangevraagd niet meer passend zijn wanneer...

Lees meer
schone energie.jpg
Groen

Wonen in een groene stad

GroenLinks heeft de afgelopen jaren veel bereikt voor groen, ecologie en duurzaamheid. Groningen is op weg energieneutraal te worden. De gemeente faciliteert...

Lees meer

Zeerovers

We dopen de Zeeheldenbuurt om tot de Zeeroversbuurt. Want Witte de With was geen held, maar straten omdopen is zo’n gedoe.

Lees meer
Diversiteit

Zelforganisaties

We beschouwen zelforganisaties van minderheden als waardevolle partners bij het vormgeven van het minderhedenbeleid. Hetzelfde geldt voor vrouwenorganisaties...

Lees meer

Zonne- en windenergie

Op alle geschikte daken komen zonnepanelen. Daarnaast ontwikkelen we een aantal grote zonneparken zoals in Meerstad Noord. Wij zien in onze gemeente ruimte voor...

Lees meer
Zorg

Zorgbezuiniging

GroenLinks is van mening dat Den Haag onvoldoende financiële middelen beschikbaar stelt om het recht op goede zorg te verzekeren. Daarom moet de gemeente...

Lees meer
Diversiteit

Zwarte Piet

Het Sinterklaasfeest is een feest voor iedereen. Zaken die naar een racistisch verleden verwijzen passen daar niet bij. GroenLinks stimuleert het gesprek bij...

Lees meer
ZZP'ers

ZZP'ers

De gemeente ondersteunt zzp-ers en startups actief met faciliterend beleid. Zij zorgt voor broedplaatsen voor startende ondernemers, die zich verbinden onder de...

Lees meer