Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Democratie

Bewonersinitiatieven

GroenLinks stimuleert het eigen initiatief, in plaats van dit te beperken. We vinden het belangrijk om inwoners zelf de regie te geven en hen hierbij te...

Lees meer
Democratie

Bewonersparticipatie

Het is belangrijk dat de gemeente haar dilemma’s voorlegt aan haar inwoners. We beginnen met een goed gesprek en toetsen niet slechts achteraf het draagvlak...

Lees meer
Bijen

Bijen en andere insecten

Wij willen dat de gemeente aandacht heeft voor het behoud van bijen en andere insecten. Daarom past de gemeente ecologisch bermbeheer toe en gaat de gemeente...

Lees meer

Bijstand op Maat

GroenLinks wil dat de gemeente naast haar inwoners gaat staan en met hen meedenkt. Mensen in een kwetsbare positie hebben nu nog te vaak het idee dat er niet...

Lees meer
Onderwijs

Bijzonder onderwijs

Onderwijs voor moeilijk lerende kinderen wordt zoveel mogelijk opgevangen binnen het reguliere onderwijs, maar indien nodig worden daarvoor speciale klassen en...

Lees meer

Binnenstad

Om de leefbaarheid en luchtkwaliteit te verbeteren moet de Groninger binnenstad nog meer het domein worden van de voetganger en de fietser, en minder van de...

Lees meer

Bomen en groen

GroenLinks wil meer bomen en groen, ruimte voor water en groene daken om op praktische wijze de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Bestaand groen en...

Lees meer
Cultuur

Broedplaatsen cultuur

GroenLinks is van mening dat jong talent een gemeente levendig maakt en houdt. Leegstaande panden functioneren op dit moment vaak tijdelijk als atelier, kantoor...

Lees meer

Buitenlandse studenten

Groningen trekt veel buitenlandse studenten. De onderwijsinstellingen die deze studenten werven, zijn medeverantwoordelijk voor de huisvesting en moeten meer...

Lees meer

Buitenspelen

Buitenspelen is leuk, gezond en goed voor de ontwikkeling van kinderen. GroenLinks wil dat de openbare ruimte zo wordt ingericht dat kinderen plezierig en...

Lees meer

Circulaire economie

De gemeente Groningen ondersteunt de circulaire economie actief. Hierbij valt te denken aan kringloopwinkels, ondernemers die zich toeleggen op de reparatie van...

Lees meer
coalitieprogramma.jpg

Coalitieakkoord

GroenLinks is vertegenwoordigd in het college van B&W en maakt deel uit van een coalitie met D66, PvdA en VVD. In het coalitieprogramma kunt u lezen in hoeverre...

Lees meer