Nieuws

19 november: VerkiezingsMeetup

Woensdag 21 november kiest Groningen een nieuwe gemeenteraad. Hoe houden we een snel groeiende stad gezond en groen terwijl het klimaat verandert? Hoe zorgen we dat iedereen mee kan groeien en dezelfde kansen krijgt als een ander? Daarover gaan Jesse Klaver en Glimina Chakor, lijsttrekker van GroenLinks in Groningen, met jou in gesprek op de VerkiezingsMeetup in Groningen, op maandag 19 november.

Lees verder

Europa wijst Groningen aan als koploper energietransitie

De Groningse aanpak van de energietransitie is een voorbeeld voor andere Europese steden, vindt de Europese Commissie. Deze erkenning levert Groningen een subsidie van 7,6 miljoen euro op om haar koploperspositie verder uit te bouwen en aan de rest van Europa te demonstreren.

Lees verder

GroenLinks wil natuurinclusief bouwen als norm

GroenLinks wil dat bij nieuwbouw de natuur een belangrijk aandachtspunt is. Relatief makkelijke oplossingen als nestkasten voor vogels en vleermuizen, groene daken en insectenmuren dragen enorm bij aan de biodiversiteit in de stad. GroenLinks vindt dat deze maatregelen, die bekend staan als Natuurinclusief Bouwen, opgenomen moeten worden in de bouwverordening en in de te ontwikkelen omgevingsplannen.

Lees verder

Nieuw raadslid voor GroenLinks

Hans Hoogesteger (62) is vorige week in de raadsvergadering van Ten Boer door burgemeester Frank de Vries geïnstalleerd tot gemeenteraadslid voor GroenLinks. Hij volgt Mirjam Wijnja op, die naar de stad is verhuisd.

Lees verder