bijstand_wachttijd
Nieuws

Maak bijstand ook toegankelijk voor Groningse jongeren

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil van het college weten of Groningers die jonger zijn dan 27 ook direct toegang tot de bijstand kunnen krijgen. Volgens...

30 sep 2020

Lees meer
eerlijk_nieuwbouw
Nieuws

Gelijke kansen bij toewijzing nieuwbouw

De fracties van GroenLinks en D66 vinden dat potentiële kopers die zich inschrijven voor een nieuwbouwwoning een gelijke kans verdienen om een woning toegewezen...

24 sep 2020 Lieke Schoutens

Lees meer
afvalbakken
Nieuws

Verruiming kwijtschelding afvalstoffenheffing

Minima in de gemeente Groningen gaan er op vooruit. Samen met de PvdA heeft GroenLinks namelijk een verruiming van de kwijtschelding van de afvalstofheffing...

21 sep 2020 Jasper Been

Lees meer
zwemplekken
Nieuws

Meer schoon en veilig openbaar zwemwater

GroenLinks wil in en rondom Groningen meer plekken waar inwoners kunnen genieten van schoon en veilig openbaar zwemwater. Dat is nodig omdat juist in de warme...

15 sep 2020 Benni Leemhuis

Lees meer
ballonnen
Nieuws

Wat moeten we nou met lachgas?

GroenLinks is een partij die niet tegen het gebruik van drugs is. We zien wel dat de manier waarop er nu lachgas gebruikt wordt problemen oplevert. Maar volgens...

15 sep 2020 Mirjam Wijnja

Lees meer
moria_grotemarkt
Nieuws

Steunbetuiging voor Moria op de Grote Markt

Afgelopen zondag kwamen zo'n 200 Groningers naar de Grote Markt om hun steun te betuigen voor de vluchtelingen die op Lesbos in kamp Moria zitten. Ook steunden...

14 sep 2020

Lees meer
minimumloon
Nieuws

Steun in de raad voor minimumloon van 14 euro

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks, de SP en PvdA steunen de campagne van de FNV en De Goede Zaak voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per...

10 sep 2020 Nick Nieuwenhuijsen

Lees meer
Diftar
Nieuws

Meer onderzoek Diftar

De gemeenteraad heeft besloten om het besluit over een nieuw afvalsysteem uit te stellen. Dat betekent dat inwoners voorlopig een vast bedrag per jaar blijven...

10 sep 2020 Martijn van der Glas

Lees meer
referendum
Nieuws

Het goede gesprek -over de (on)wenselijkheid van referenda

Groningen heeft zojuist een nieuwe referendumverordening aangenomen. GroenLinks vindt het belangrijk om meer mogelijkheden te geven aan inwoners om zelf mee te...

09 sep 2020 Hans Sietsma

Lees meer
diftar_feitjes
Nieuws

Elf fabeltjes over invoering van Diftar

Politiek Groningen is momenteel in de ban van afval 🚮 Woensdag zal er over een nieuw systeem worden gestemd en de emoties lopen hoog op. Mensen worden bang...

07 sep 2020 Martijn van der Glas

Lees meer
zorgwinst
Nieuws

Innovatie in de zorg: wie profiteert?

Gemeenten in Nederland - Groningen is daarop zeker geen uitzondering - zitten in grote financiële nood. Een belangrijke reden hiervoor is dat de kosten van de...

04 sep 2020 Jasper Been

Lees meer
stadsbeheer_integratie
Nieuws

Ontwikkeltraject voor tien statushouders bij Stadsbeheer

31 aug 2020 Glimina Chakor

Lees meer