De gemeente Groningen is al lang op zoek naar manieren om in 2030 afvalvrij te worden. Dat houdt in dat al het afval gescheiden en hergebruikt kan worden. Daarvoor zit de gemeente op de goede weg. In 2021 produceerde de gemiddelde inwoner van Groningen 146 kilo restafval. Dit jaar lijkt dat 97 kilo te worden.

Toch ligt er volgens GroenLinks-raadslid Tim van de Vendel nog een flinke uitdaging voor de boeg. “Onze weg naar afvalvrij zal in 2026 een volgende fase in gaan. We gaan dan een veel hogere versnelling in om grotere stappen te kunnen zetten,” legt hij uit. "We moeten dat met z'n allen doen, dus is het belangrijk dat deze stappen door inwoners gesteund worden. Daarom lijkt een burgerberaad ons de beste manier om samen met inwoners en bedrijven naar onze afvaldoelen te kijken.”

De partijen vinden de vorm van een burgerberaad goed bij dit thema passen. “We gaan nu niet overhaast grote maatregelen invoeren die veel vragen van inwoners of bedrijven,” zegt PvdD-raadslid Terence van Zoelen. “Eerst voeren we het goede gesprek over wat moet - afvalvrij worden - en hoe we daar kunnen komen.”Volgens de partijen is het essentieel dat hierin geen maatregelen uitgesloten worden.

“ Dit burgerberaad is de manier om in een positieve en gemotiveerde sfeer inwoners zelf tot een oplossing te laten komen. ”
Tim van de Vendel Raadslid

"Dit burgerberaad is de manier om in een positieve en gemotiveerde sfeer inwoners zelf tot een oplossing te laten komen,” volgens Van de Vendel. “Die oplossing komt vervolgens als zwaarwegend advies terug bij de gemeenteraad. Dan zitten wij daar klaar om met dat advies de grote stap in 2026 te zetten.” 

De gemeenteraad bespreekt woensdag de motie van GroenLinks en Partij voor de Dieren en zal er ook over stemmen.

Wat is een burgerberaad?

In een burgerberaad worden mensen door middel van een loting geselecteerd waarbij alle sociale en demografische factoren worden meegenomen om zo tot een goede afspiegeling van de gemeente te komen. De deelnemers krijgen een vergoeding en de benodigde ondersteuning - zowel voor het proces als de inhoud. Zo krijgen ze informatie van experts en zijn ze in staat vragen te stellen. Uiteindelijk moet het burgerberaad beslissen hoe Groningen haar afvaldoelen voor 2030 moet behalen.