Suikerzijde wordt gebouwd op voormalige vloeivelden van de suikerfabriek. Die heeft de gemeente ooit gekocht om er woningen te bouwen, maar ze hebben door de crisis van 2008 lang braak gelegen. En wat krijg je dan? Natuur! En als je daar dan later toch wilt bouwen met de natuur voor kwetsbare soorten worden gecompenseerd. In dit geval voor vleermuizen en de geoorde fuut. Daar is nu een oplossing voor gevonden waar iedereen blij mee is. Met dank aan een geduldig en vasthoudend (nieuw!) college krijgen we méér natuur, niet minder.

Compensatie nodig 

De eerder gedacht compensatie zou ten koste gaan van een goed functionerend weidevogelgebied in polder De Held. Dat was tegen het zere been. Van Ceciel en mij. Ik waarschuwde al in 2019 dat dit onwenselijk was. Ceciel heeft vele alternatieven aangedragen. Van natuurclubs, die het zeer onwenselijk vonden om broedgebied voor onder andere de grutto aan te tasten. Van onze fractie, die het geruzie met natuurclubs onwenselijk vond. Van PvdD ook natuurlijk. Maar ja, de provincie vond het een prima plan. Er zou namelijk een flink nieuw weidevogelgebied bijkomen. Op een andere plaats, richting Leegkerk. De meerderheid in de raad ging ook akkoord. Maar wel met de opdracht om nog een laatste poging te doen om er met de natuurclubs uit te komen. Want die stapten onder aanvoering van agrarische natuurvereniging Collectief Groningen West naar de rechter, dus flinke vertraging dreigde.

Minder park, meer natuur 

De plannen voor Suikerzijde bevatten ook een park, aan de Westkant. Een park dat veel gebruikt wordt door mensen en relatief weinig water bevat dat ook nog eens druk door mensen gebruikt zou worden is niet geschikt als compensatie. We hebben vanaf het begin voorgesteld om dat park dan wat minder op menselijk gebruik te richten, maar er meer natuur te ontwikkelen. Dat is wat nu gaat gebeuren.  

Daarmee waren we er nog niet, we kwamen nog 2 ha tekort. Die worden gevonden in een aanpassing van de skivijver in Westpark en het natuurlijker inrichten van de waterpartij van de Merodegraft (in De Held). Die waterpartijen liggen op de route van enkele vleermuiskolonies, die hun nesten o.a. op Zernike en in Selwerd hebben. Een andere kolonie huist ergens in Hoogkerk. De beestjes  kunnen maar een beperkte afstand vliegen zonder te fourageren, dus het was passen en meten.  

park voor na

Stadsontwikkelaars 

De netto opbrengst is méér natuur. Voor GroenLinks een belangrijk resultaat. Wij menen dat we (opnieuw) moeten leren samen te leven met de natuur. Met natuur die er al is, die moet voor gaan. En met natuur die we kunnen ‘maken’ door de juiste omstandigheden te creëren. Niet de natuur moet telkens gevraagd worden weer een stukje in te schikken, maar wij moeten ons aanpassen. Dat is een andere basishouding dan veel stadsontwikkelaars hebben; die beginnen graag met een blanco vel te tekenen. Maar we zijn ervan overtuigd dat het deze kant op moet. En steeds meer collega’s in de raad en ook ambtenaren gaan erin geloven!  

Impressie-Pioniersplein.jpg

Winstwaarschuwing: aan de rand van het oorspronkelijke park was een woongebouw gepland. Met ongetwijfeld dure appartementen op die mooie plek. Daar moeten we nog een andere oplossing voor verzinnen, anders kost het veel geld dat we niet hebben.

Winstwaarschuwing 2: het kan niet overal zo radicaal als wij zouden willen. We slepen tenslotte honderden jaren ander beleid achter ons aan.  Daarom hebben we er ook op aangedrongen om voor de westkant van de stad te komen met een integrale visie. Daar gaat namelijk veel gebeuren: bedrijven terrein Westpoort wordt uitgebreid, er zijn plannen voor nieuwe wegen, er komen woningen bij, de suikerfabriek wil uitbreiden, enz. We willen niet nog eens zo’n moeizame besluitvorming krijgen omdat we ons op de postzegel hebben geconcentreerd in plaats van op het hele boek. Die visie komt dit najaar beschikbaar.  

En die geoorde fuut, waar blijft die?  

De geoorde fuut is niet zo honkvast. Hij is graag bereid om op een andere plak te broeden. Daarvoor wordt de Oosterpolder bij Haren geschikt gemaakt door de waterstand te verhogen. Met dank aan het Groninger Landschap, dat deze oplossing aandroeg.