De laatste tijd is de schrijnende situatie in Ter Apel vaak in het nieuws geweest. Veel Groningse gemeenten hebben zich hard gemaakt voor extra opvangplekken in de noodopvang. Inmiddels zijn er in de gemeente Groningen extra plekken voor noodopvang gekomen aan onder andere de Peizerweg en de Protonstraat.  

De fracties merken veel bereidheid van inwoners om deze mensen te verwelkomen en zelf bij te dragen. “Sinds de nieuwe opvanglocaties er zijn hebben veel Groningers zich bij het COA gemeld als vrijwilliger. Ook verschillende ondernemers hebben aangegeven dat zij hun steentje willen bijdragen voor vluchtelingen in de noodopvang, maar ook voor de bredere groep vluchtelingen,” vertelt Justine Jones (GroenLinks).

Omwonenden worden voorafgaand aan de komst van een opvanglocatie benaderd met een brief met daarin informatie over de opvang en de contactgegevens van het COA. “Toch horen wij van veel mensen in onze gemeente dat zij niet weten tot wie ze zich moeten richten om aan te geven dat zij willen helpen,” vertelt Peter Rebergen (ChristenUnie). “Het is zonde als deze barmhartige bedoelingen niet tot uiting kunnen komen.”

Als oplossing stellen de partijen voor dat de gemeente de contactinformatie van het COA breder deelt. “Het moet makkelijker worden voor onze inwoners om aan te geven dat zij vluchtelingen wil helpen.” stelt Irene Huitema (PvdA). “Dat kan door bijvoorbeeld het aanmaken van een vrijwilligersgroep of het breder verstrekken van informatie over bij wie inwoners zich kunnen melden.”