Nieuws

GroenLinks boekt historische overwinning

Niet eerder was GroenLinks zo groot in de gemeente Groningen. Bij de verkiezingen van woensdag 21 november haalde de partij maar liefst 11 zetels. Wij willen iedereen die op ons heeft gestemd van harte bedanken voor de steun.

Lees verder

Een boom voor elke bewoner

Door: Glimina Chakor
en Martijn van der Glas

Volgens de verkiezingskrant die onlangs bij alle huishoudens in de gemeente is bezorgd wordt groen gezien als het belangrijkste thema van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. Keer op keer blijkt dat mensen grote waarde hechten aan een groene omgeving. Logisch eigenlijk. Groen zorgt voor een omgeving waarin mensen zich plezierig voelen en blijkt een positieve invloed te hebben op de gezondheid. Het maakt onze gemeente aantrekkelijker voor bezoekers. Ook draagt groen aanzienlijk bij aan verbetering van het milieu: het neemt CO2 op en produceert zuurstof, het reduceert de hoeveelheid fijnstof in de lucht, het heeft een groot waterbergend vermogen en tempert warmte en geluid.

Lees verder

Zet investeringen vliegveld Eelde on hold

GroenLinks is bezorgd over de bijdrage van 6 miljoen euro die de gemeente aan Groningen Airport Eelde (GAE) wil doneren. Dit naar aanleiding van de berichtgeving over luchtvaartmaatschappij Nordica, die het contract met vliegveld Eelde heeft verbroken. Nu de hub-verbindingen met Kopenhagen en München lijken te verdwijnen, staat de volledige groeistrategie van GAE tot internationale toegangspoort van het Noorden op de tocht.

Lees verder

Herinrichting A-kerkhof

Van diverse kanten is ons gevraagd waarom wij hebben ingestemd met de kap van vijf bomen in het parkje voor de A-kerk. Er zijn immers al zo weinig bomen in de binnenstad? Het feit dat GroenLinks hiermee akkoord is gegaan heeft te maken met de algehele conditie van de bomen in het parkje. Van de vijf te kappen bomen hebben er twee een slechte kroonkwaliteit, wat komt door de lichtconcurrentie tussen de bomen, en zijn er drie ziek: een linde heeft zwam in de stam, een paardenkastanje lijdt aan de bloederziekte en een Amerikaanse eik is aangetast door dikrandtonderzwam. Door het verwijderen van deze bomen verbeteren wij de plantomstandigheden van de overige bomen aanzienlijk, waaronder de monumentale. Daarbij worden er in het plangebied zes nieuwe bomen aangeplant en 300 m² hoogwaardig groen in plantvakken.

Lees verder

Meer bomen in de stad

Dertigduizend bomen erbij. Dat is de inzet van GroenLinks voor de komende jaren. De partij denkt daarbij aan het opzetten van een gemeentelijke boomkwekerij, meer ruimte voor inwoners om zelf bomen te planten en de aanleg van een klimaatbos en tiny forests. Ook komt er wat GroenLinks betreft een substantieel aantal bomen bij in de binnenstad, waaronder op de Grote Markt.

Lees verder