De partijen zijn van mening dat de Halm, samen met de Halmbuurt in Hoogkerk van historisch belang zijn voor het dorp Hoogkerk en de gemeente Groningen, en dat de architectuur-historische kwaliteit van het fabriekgebouw dusdanig groot is dat aanwijzing als monument op z’n plaats is en behoud zeer wenselijk is. De Halm, en alle gebouwen op het terrein, werden in samenhang met de Halmbuurt als ensemble ontworpen. Ook is het geheel het eerste Groningse voorbeeld van de Tuinstadgedachte. Als vroeg voorbeeld van sociale sociale woningbouw, geïnitieerd door coöperatieve fabriek De Halm, is de Halmbuurt uniek en van grote waarde, want tekenend voor vroege volkshuisvesting en het zo kenmerkende landbouwindustriële karakter van Hoogkerk.

Sinds enige tijd is er hernieuwde aandacht voor het historische en monumentale belang van de De Halm in Hoogkerk, met meest recent een verzoek van erfgoedorganisaties Het Kuypersgenootschap en Bond Heemschut om de voormalige fabriek aan te wijzen als gemeentelijk monument . Al langer loopt er een online-petitie met al meer dan 1600 ondertekeningen om de aangevraagde sloopvergunning niet te verlenen en om in te zetten op behoud van de Halm. Eerder agendeerden architectuurhistoricus Peter Michiel Schaap het belang van het gebouw en kwamen omwonenden van de Halm op voor behoud.

De partijen zullen woensdag 19 juli door middel van mondelinge vragen in de gemeenteraad het college van B&W oproepen zich in te spannen voor behoud van de Halm en om de strokartonfabriek aan te wijzen als gemeentelijk monument. Eerder stelden GroenLinks, D66, SP, en PvdA in mondelinge vragen en later deels aangevuld met PvdD en ChristenUnie tweetal schriftelijke vragen over het belang van het behoud van de voormalige strokartonfabriek.