De plannen voor het project werden al in 2011 gemaakt en in 2014 lag er een concreet voorstel om de terrassen aan de zuidzijde uit te breiden. Een plek die tot dat moment juist in het teken stond van rust en waar ruimte was voor de natuur. Om de plannen te realiseren, moest er flink worden ingegrepen. Onder andere door het Hoornse Meer uit te breiden en een nieuwe aansluiting voor vaartuigen te maken. Er volgde dan ook meteen verzet vanuit de buurt. Ook GroenLinks vroeg zich destijds af of dit wel een goed idee was.  

Onder druk van de omwonenden en de fractie van GroenLinks is het plan daarop ruim voorzien van compenserende ecologische maatregelen. Na de nodige (juridische) hobbels is de uitvoering in 2019 gestart. 

Al snel worden vele duurzame en natuurinclusieve plannen aan de kant geschoven. Het hotel stort zonder toestemming slib om een nieuw eiland aan te leggen. Ecologen constateren inmiddels dat dit heeft geleid tot verruiging en dat de gevolgen niet zomaar op te lossen zijn. Er worden in 2020 tekorten gerapporteerd aan de aanlegsteiger, steenbestorting, de faunaduiker, afscheiding met aardenwal en de oeverzwaluwwand, maar er wordt hierop geen actie ondernomen. Daarnaast vindt er een mailwisseling plaats tussen de gemeente en het hotel over bomen die ten onrechte zijn gekapt. Omwonenden hadden aan de bel getrokken. Er zijn nieuwe bomen geplant, maar deze zijn inmiddels dood. In april 2019 mailen omwonenden naar de gemeente dat de aannemer onder andere kabels en plastic begraaft op het eiland. De stadsecoloog constateert in diezelfde maand intern hetzelfde. 

Hotel Flonk houdt zich niet aan de voorwaarden die aan de vergunning zijn gesteld. Raadslid Hans Sietsma stelt daarom vragen aan het college. Deze vragen gaan onder andere over het gebrek aan handhaving in het verleden. Wie was er verantwoordelijk voor het controleren van het hotel en hoe heeft dit zo fout kunnen gaan? Maar ze gaan ook over het vervolg; hoe zorgen we ervoor dat het hotel vanaf nu rekening gaat houden met de waardevolle natuur om zich heen?