Sommige gebouwen worden tijdens hittegolven zo warm, dat erin verblijven heel onprettig en zelfs ongezond kan zijn. Door inzichtelijk te maken welke gebouwen het snelst opwarmen, kunnen voor die gebouwen maatregelen genomen worden. Dit zijn vaak slecht geïsoleerde huizen waarvan de bewoners geen geld of mogelijkheid hebben om voor verkoeling te zorgen, maar het kan ook om moderne gebouwen gaan, zoals Xior, waar afgelopen zomers veel klachten waren. Volgens de partijen moeten de bewoners van gebouwen met slechte hittelabels geholpen worden om zelf maatregelen te treffen of de verhuurder hiervoor aan te sporen. 

“De afgelopen week hebben we gemerkt dat we door klimaatverandering zelfs in de nazomer toch nog ineens verrast kunnen worden door een hittegolf,” stelt raadslid Ceciel Nieuwenhout. “In de openbare ruimte zijn we druk bezig met meer verkoeling: door meer bomen te planten voor schaduw, versteende oppervlakken te verminderen, en bijvoorbeeld de nieuwe fontein die straks op de Grote Markt komt.”

“ Juist binnen in je eigen woning moet het ook aangenaam voelen. Tijdens hittegolven wordt het soms onleefbaar warm. ”

Ceciel Nieuwenhout Raadslid

Het gemeentebestuur wordt door de partijen gevraagd om naar de adviezen van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat te kijken om woningen beter bestendig te maken tegen warmte. Ook willen ze dat er gesprekken worden gevoerd met woningcorporaties over hun plannen om huizen klimaatadaptief te maken.

Door de extreme hitte die zich de afgelopen zomers voordeed, is hittestress een levend onderwerp in Groningen. Zo is de gemeente al bezig met in kaart brengen welke openbare ruimtes het warmst worden. Deze ruimtes worden actief ontsteend.

Als Groningen met hittelabels zou gaan werken zou de gemeente Rotterdam volgen waar er momenteel onderzoek naar gedaan wordt. Ook in Nijmegen ligt eenzelfde verzoek bij het gemeentebestuur.