Het Caspomor park is een initiatief van de bewoners. Stichting co-creatie Paddepoel (i.o.) heeft het hele proces begeleid. Deze vorm van burgerparticipatie sluit goed aan bij de nieuwe Omgevingswet die later dit jaar wordt ingevoerd, waarin wordt opgenomen hoe de gemeente invulling geeft aan het participatiebeleid. Groningen biedt met het gebiedsgericht werken bewoners nu al veel ruimte om samen met de gemeente hun leefomgeving praktisch vorm te geven.

Gemeente Groningen en Lefier tekenden ter plekke een overeenkomst over het beheer van het groen, waarbij de bewoners zelf in de toekomst ook zeggenschap en verantwoordelijkheid zullen houden. “We kunnen het niet alleen”, benadrukt wethouder Glimina Chakor. “Om Groningen aan te passen aan het veranderende klimaat hebben we naast onze eigen initiatieven vooral ook onze inwoners nodig. En dit project is daar een mooi voorbeeld van, het laat zien hoe je als bewoners kunt bijdragen aan het vergroenen van je eigen omgeving.”

Ton Timmermans, directeur maatschappelijk presteren van Lefier: “Het park is echt een aanwinst voor de buurt en ontstaan in een fijne en nauwe samenwerking met bewoners en de gemeente. Een mooie, groene plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen. Het is belangrijk dat er dit soort plekken zijn in de stad, dat draagt bij aan prettig wonen.”

Bewonersinitiatief

De realisatie van het Caspomor park komt voort uit een initiatief dat is gestart in 2018. Financiering kwam uit het programma Leefkwaliteit en de Regio Deal Noord-Groningen en sloot aan op werkzaamheden die Stadsbeheer uitvoerde voor het aanleggen van een riool. Op deze manier kon alles mooi samenkomen in één geheel.

Het ontwerp van het park is open, met aandacht voor ecologie en mogelijkheden om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook zijn er klimaatadaptieve maatregelen getroffen zoals een zogeheten wadi en een hemelwaterriool richting de vijvers. Dit helpt om het teveel aan water na een heftige hoosbui goed te kunnen afvoeren.

Caspomor Park