• Er moet een meldpunt komen waar slachtoffers van straatintimidatie zich kunnen melden. Op die manier laten we zien dat straatintimidatie niet oke is, dat slachtoffers niet alleen zijn, kunnen zij hulp krijgen en krijgt de gemeente inzicht in ‘hotspots’ waardoor het makkelijker wordt om gericht te handhaven. Daarnaast zien melders hierdoor dat rapporteren zin heeft omdat er iets met de meldingen gedaan wordt en is zichtbaar handhaven ook een vorm van bewustwording bij mannen en jongens. 
  • Er moet een campagne komen om inwoners voor te lichten wat zij kunnen doen als ze zien dat iemand lastiggevallen wordt. De zogenaamde omstanderinterventie 5D bijvoorbeeld via ‘Stand Up’
  • We steunen acties die bewustwording vergroten en het gesprek over straatintimidatie aanwakkeren. Mooi voorbeeld hiervan is Catcalls of Grunn
  • Onderzoek laat zien dat het ineffectief is om je alleen te richten op slachtoffers van straatintimidatie. Het is belangrijk om jongens en mannen te betrekken bij het oplossen van dit probleem. Een campagne, voorlichting, gesprekken op scholen moeten zich specifiek hierop richten. 
  • Er is al aandacht voor hoe je met elkaar om zou moeten gaan op verschillende plekken in het onderwijs. Dit moet worden voortgezet en uitgebreid.
  • Acties als ‘Ask Angela’ met bijbehorende posters die te vinden zijn op toiletten in Groningen uitgaansgelegenheden worden voortgezet en uitgebreid.