Denk aan het leveren van een laptop voor kinderen, een wasmachine, het niet hoeven betalen van gemeentelijke belastingen en nog veel meer. Zoveel meer zelfs, dat er een heus ‘regelingenwoud’ is ontstaan. Het is onduidelijk geworden waar inwoners recht op hebben en het aanvragen kost vaak veel tijd en energie. Daarom kapt de gemeente, onder aanvoering van GroenLinks-wethouder Isabelle Diks, het regelingenwoud. Vertrouwen in de inwoner staat daarbij centraal.

“Het is heel simpel: armoede is onrecht. En om dat onrecht te bestrijden moeten we eerlijker delen”, stelt Nick Nieuwenhuijsen. “De gemeente doet een stukje van die herverdeling via uitkeringen en inkomensondersteuning, maar nog een te groot deel van deze steun belandt niet bij de mensen die het nodig hebben.” Zo is er een grote groep die niet weet (of niet vindt!) dat ze recht heeft op extra steun, bijvoorbeeld mensen met een parttime baan op minimumloonniveau, ZZP’ers of inwoners met een klein pensioen. Ook moeten er veel (digitale) formulieren worden ingevuld voor extra steun, waardoor mensen afhaken.

Hier komt nu verandering in. Met een nieuwe communicatiestrategie gaat de gemeente proberen veel meer mensen te bereiken die voor steun in aanmerking komen. Maar nog belangrijker, het vertrouwen in inwoners gaat centraal staan. Nick Nieuwenhuijsen: “Feitelijk keert de gemeente de werklast om - in plaats van dat inwoners met kilo’s papier moeten bewijzen dat ze recht hebben op steun, kijkt de gemeente naar haar eigen gegevens en kent de steun daarna gewoon toe. Ook gaat de gemeente vooraf ingevulde formulieren naar mensen sturen waarvan ze weet dat ze recht hebben op extra steun. De inwoners hoeven dan alleen nog een handtekening te zetten - want wettelijk gezien moet je nu eenmaal zelf om hulp vragen - en de steun is een feit.”

“ In plaats van dat inwoners met kilo’s papier moeten bewijzen dat ze recht hebben op steun, kijkt de gemeente naar haar eigen gegevens en kent de steun daarna gewoon toe. ”

Nick Nieuwenhuijsen Raadslid

Een ander belangrijke stap is het makkelijker maken van wisselen tussen uitkering en werk. Mensen belanden nu te vaak in de ‘armoedeval’, wat betekent dat je netto minder geld overhoudt als je van een uitkering naar werk gaat, omdat je geen recht meer hebt op bepaalde steun. Nieuwenhuijsen: “Dat is natuurlijk absurd, want werk kan mensen veel bieden. Daarom is er een premie op werk gekomen om de ‘val’ te verzachten. Ook komt er een rekentool die heel makkelijk laat zien wat de gevolgen zijn van zo-en-zoveel uren (voor dat-en-dat loon) gaan werken.”

Deze eerste stappen zijn niet te onderschatten, maar er komt nog veel meer aan. Zo komt er straks één dienstverleningsportaal (‘MijnGroningen’) waar alle gegevens over inwoners op één plek staan en men vanuit daar ook (nagenoeg automatisch) steun kan krijgen. De tijdswinst die dit alles oplevert wordt vervolgens gebruikt om zo persoonlijk en maatgericht mogelijk met inwoners in contact te blijven, met altijd de mogelijkheid om elkaar ‘in het echt’ te zien.