Het bestuur van GroenLinks Groningen vindt het jammer, maar heeft begrip voor haar overwegingen. Arjan Helmantel, voorzitter van de afdeling: “In Isabelle vonden we een ervaren bestuurder die met het noorden en Groningen bekend was. Ze heeft zich snel ingewerkt in voor GroenLinks belangrijke sociale onderwerpen als bestrijding van armoede en de herstructurering van de jeugdzorg. Van die taken heeft ze zich in deze twee jaar met verve gekweten. Het viel haar zwaarder dan verwacht dat zij in Groningen op grote afstand van haar man in Den Haag woonde; dat zag ze zich niet nog eens vier jaar doen.”

In de portefeuilles locoburgemeester, coördinatie Sociaal Domein, Jeugd en Jeugdzorg, Armoede, Inkomen en Schulden, Zorg en Veiligheid, Volksgezondheid en wijkwethouder Oost kon ze haar creativiteit, bestuurlijke kracht en passie voor het publieke domein volop kwijt. Isabelle: “Ik startte midden in de eerste lockdown, waardoor een gezellige kennismakingsperiode helaas niet mogelijk was. Het was best lastig, zeker in het begin toen iedereen nog moest wennen aan Teams en Zoom-vergaderingen. Ondanks dat heb ik me met volle kracht op de bestrijding van (kinder)armoede en de hervorming van de jeugdzorg gestort.”

Ze werkte hard om de vele armoede- en ondersteuningsregelingen te vereenvoudigen en hielp met slim schuldhulpbeleid en beschermingsbewind vele Groningers financieel zelfredzamer te worden. Arjan: “Isabelle heeft zich deze onderwerpen snel eigen gemaakt en daar ook snel en gedurfd haar eigen stempel op gedrukt.”

 Mirjam Wijnja, fractievoorzitter GroenLinks Groningen: “Met de ontwikkeling van de basisjeugdhulp SAMEN heeft ze grote stappen gezet om Groningse gezinnen en kinderen in de toekomst lokaal nog breder te kunnen ondersteunen. Om mensen duurzaam uit armoede te helpen, bedacht ze de SIEX (Sociale Investeringsexploitatie), een innovatieve manier om samen met maatschappelijke partners de financiering van het sociaal domein anders in te richten. Die denklijn is het zeker waard om verder onderzoek naar te doen.”

Isabelle: “Ik kijk met veel plezier terug op een bijzondere periode in mijn leven, waarin ik me kon verdiepen in sociale onderwerpen en daarin met veel mensen heel fijn heb samengewerkt. Daarbij hoop en verwacht ik dat alles wat nu in gang is gezet bij mijn opvolger in goede handen achterblijft. De kiezer heeft in ieder geval aangegeven het ingezette beleid onder GroenLinks als grootste partij te waarderen.”

Wat de toekomst haar gaat brengen, weet ze nog niet. “Maar ik ben nog niet helemaal weg, dus eerst gaan we gewoon hard door met werken aan verandering!”