Mattias Gijsbertsen

Verandering: we maken het waar

GroenLinks ging drie jaar geleden de gemeenteraadsverkiezingen in met een ambitieus verkiezingsprogramma dat de titel droeg “GroenLinks of laten we het zo?” Daarin spraken wij uit een mentaliteitsverandering te willen bij de gemeente: de aanpak van de overheid moest veel persoonlijker en flexibeler worden en aansluiten bij de behoeften van mensen.
Afgelopen woensdag 22 maart stonden er tijdens de raadscommissie Werk & Inkomen een viertal onderwerpen op de agenda die goed laten zien hoe we dit concreet maken. Wij zijn trots op onze wethouder Mattias Gijsbertsen die echt werk maakt van verandering.

Bijstand op maat.
Met het twee jaar durende experiment Bijstand op maat krijgen mensen in de bijstand meer keuzevrijheid en maatwerk. Bijstandsgerechtigden mogen meer bijverdienen, krijgen intensievere begeleiding of ontheffing van de sollicitatieplicht. Uniek aan het experiment in Groningen is dat er ook een groep is die zelf een van de drie mogelijkheden mag kiezen. Daarmee zijn we in de stad de eerste in Nederland die breekt met het principe one size fits all en doen we recht aan de grote verschillen die er zijn tussen de uitkeringsgerechtigden.

Meedoen
We vinden het van heel groot belang dat mensen zoveel mogelijk meedoen en participeren. Van de elfduizend Stadjers met een uitkering kent de gemeente zo'n zevenduizend niet of nauwelijks. Het is de groep die al langer een uitkering heeft en voor wie een baan eigenlijk niet meer mogelijk is. Deze groep kreeg de afgelopen jaren weinig aandacht van de gemeente, omdat er meer werd geïnvesteerd in mensen die nog wel kans op werk hadden. Mensen die met een uitkering thuis zitten zouden vaak wel graag vrijwilligerswerk willen doen of op een andere manier actief willen zijn.
Met het project Kansen in kaart geeft de gemeente aan in gesprek te willen. Gewoon bij mensen thuis. Deelname is vrijwillig en de gesprekken focussen op de talenten en mogelijkheden van mensen.

Kansen voor alle kinderen
In onze stad groeit één op de vijf kinderen op in armoede. Wij willen dat deze jonge Stadjers dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. We verdubbelen het budget: naar 2.2 miljoen euro voor kinderen in arme gezinnen. Alle Groninger kinderen kunnen straks deelnemen aan sport en cultuur.
Maar er gebeurt meer: ze krijgen leermiddelen die noodzakelijk zijn voor school. Verder starten alle scholieren die dat nodig hebben de schooldag met een gezond ontbijt en bieden scholen voldoende fruit aan.

Innovatieve Schuldhulpverlening.
Wij willen dat mensen met complexe schulden sneller uitzicht krijgen op een oplossing en daarmee op inkomen, opleiding en werk. In een pilotproject is in twintig ingewikkelde schuldensituaties op nieuwe manieren gewerkt aan maatwerkoplossingen. Dat leidde in bijna alle gevallen tot een positief resultaat.
Naast de maatwerkoplossingen start de gemeente in april van dit jaar met de vervolgpilot.