Bijstandsgerechtigden mogen meer bijverdienen, krijgen intensievere begeleiding of ontheffing van de sollicitatieplicht. Met het twee jaar durende experiment Bijstand op maat kiest het college voor meer keuzevrijheid en maatwerk voor mensen in de bijstand. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het experiment met vijfhonderd deelnemers op 1 juli te laten starten.

Zelf kiezen
GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen van sociale zaken: “We willen onderzoeken wat het effect is van meer vertrouwen en minder verplichtingen en controles. Uniek aan het experiment in Groningen is dat er ook een groep is die zelf een van de drie mogelijkheden mag kiezen. Daarmee breken we in Groningen voor het eerst in Nederland met het principe one size fits all en doen we recht aan de grote verschillen die er tussen de uitkeringsgerechtigden zijn.”
Het experiment past in de lijn van andere initiatieven van de gemeente zoals de pilot parttime ondernemen in de bijstand en Kansen in Kaart. Hiermee worden bijstandsgerechtigden beter ondersteund richting werk, participatie en welzijn. Vertrouwen en een positieve benadering staan daarbij centraal.

Experiment
Vierhonderd bijstandsgerechtigden kunnen mee doen. In het experiment wordt onderzocht wat het effect is van ontheffing van de arbeidsplicht, intensieve begeleiding, of meer bijverdienen. Een groep krijgt de vrijheid om een van deze drie mogelijkheden te kiezen. Daarnaast is er een controlegroep van honderd personen. In Groningen zijn op dit moment zo’n tienduizend bijstandsgerechtigden.

Vloggen
In het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen wordt niet alleen gekeken naar de effecten op uitstroom en werkaanvaarding, maar ook naar participatie in de bredere zin en het welzijn van deelnemers. Om al tijdens het experiment te zien wat de effecten zijn, zullen deelnemers vloggen en worden er symposia en bijeenkomsten georganiseerd waar de ervaringen van de deelnemers centraal staan.

Toestemming Den Haag
Na ruim een jaar lobbyen in Den Haag heeft de stad de ruimte gekregen voor dit experiment. Voor uitvoering van Bijstand op maat is nog wel de goedkeuring van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodig. Dit wordt dit voorjaar verwacht.

OOG-tv maakte bovenstaande reportage Afspelen op YouTube