Glimina Chakor

Trump werpt schaduw over begrotingsdebat

Als mensen zich, om wat voor reden ook, bedreigd voelen, dan speelt hun stenen-tijdperkbrein op. Volgens hoogleraar evolutionaire psychologie Mark van Vugt (VU) heeft dit instinct er toe geleid dat Amerika een soort Bokito als leider heeft gekozen. De Amerikaanse verkiezingen hadden hun weerslag op het begrotingsdebat dat gisteren in de raadsvergadering werd gehouden, want de tendensen die in Amerika tot Trump hebben geleid zijn ook in onze contreien zichtbaar.

Het antwoord dat Glimina Chakor hier namens GroenLinks op gaf was dat van een inclusieve samenleving. Chakor schetste hoe moeilijk het de goedwillende Nederlander met een migrante achtergrond soms wordt gemaakt. Ze hield een pleidooi om samen de weg in te slaan van kansen en empowerment. We moeten niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. We moeten op zoek naar verbinding. Ook andere partijen roerden dezelfde trom, zij het met eigen accenten.

GroenLinks diende moties in over anoniem solliciteren, het belonen van diversiteit en de energietransitie in bestaande woningen (van het gas af) die alle werden aangenomen.