Na de verkiezingen van afgelopen maart bleef GroenLinks Groningen de grootste partij, met negen zetels. Natuurlijk leidde dit tot vreugde bij ons allemaal. Het betekende ook dat wij opnieuw het initiatief mochten nemen in het vormen van een coalitie. Uit de verkiezingsuitslag kwam helder naar voren dat Groningen door wil met veranderen voor een Groningen voor iedereen.  
 
Er is duidelijk gekozen voor groene politiek, voor sociale politiek en voor progressieve politiek. Zo hebben wij het ook besproken op onze Algemene Ledenvergadering na de verkiezingen. Het is vanzelfsprekend dat wij met deze duiding naar de informateur, Mattias Gijsbertsen, zijn gegaan.  
 
Behalve groen, sociaal en progressief als uitkomst, hebben wij met elkaar geconcludeerd dat we werk te doen hebben om de verbinding te leggen met de mensen die afgehaakt zijn of lijken te zijn. De opkomst was met 54,4% weer laag. Ruim 45% van de Groningers die mochten stemmen, hebben ervoor gekozen dit niet te doen. Het is niet meteen duidelijk om welke reden zij dit hebben gedaan, en de reden zal ook niet voor iedere niet-stemmer hetzelfde zijn. Eén ding weten we wel, de opkomst is te laag. Hier ligt een uitdaging en daarmee een opdracht aan de Groningse politiek.  
Naast de groene, sociale en progressieve opdracht die de kiezer ons heeft meegegeven, hebben wij ook de opdracht om met de gehele raad te werken aan het overbruggen van de kloof tussen de politiek en de inwoners. Wat GroenLinks betreft begint dit al bij het vormen van de nieuwe coalitie, het is aan ons om de inwoners hierin mee te nemen, maar ook vooral om hun zorgen hierin mee te nemen. Dit kan al met kleine eerste stappen door met de hele raad een straat in te gaan en te gaan huis-aan-huizen, zoals werd geopperd door de Groningse PVV tijdens het duidingsdebat. 
 
Een eerlijke bestrijding van de klimaatcrisis is wat GroenLinks betreft topprioriteit en de verkiezingsuitslag roept hier ook toe op. Tegelijkertijd moeten we ons inzetten voor het tegengaan van de ongelijkheid, het vergroten van de kansengelijkheid en bouwen aan meer vertrouwen en samenwerking. Dat brengt ons bij de vraag “Met wie?” en vervolgens “Hoe?” 
 
De afgelopen weken hebben wij gesprekken gehad met meerdere partijen uit de Groningse gemeenteraad, hier hebben jullie vast iets van meegekregen. In eerste instantie hebben wij gesproken met de PvdA en vervolgens met de Partij voor de Dieren, de SP en D66.  
 
Het liefst zouden wij direct alle ins en outs nu met jullie delen, maar dat komt zoals jullie vast begrijpen de gesprekken en de samenwerking niet ten goede. Wel kunnen we zeggen dat we fijne gesprekken hebben gevoerd waar veel energie in zat, maar ook waarin duidelijk een gezamenlijke urgentie werd gevoeld om aan de slag te gaan. Het is goed om aan het begin van een nieuwe periode met verschillende partijen uitgebreid te praten over de opgaven die we zien en de tijd te nemen om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe iedereen dit wil oplossen. Bouwen aan een gezamenlijk verhaal dat de basis legt voor een stabiele coalitie die flink meters kan maken en waarin we plek geven aan de nieuwe energie die wij zien in de verkiezingsuitslag. Door met veranderen voor een groen, sociaal en progressief Groningen. Deze dagen gaan we verder in gesprek, want zoals ze vaak zeggen: ‘We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.’ Naast de eerdergenoemde gesprekken gaan we nu ook in gesprek met de ChristenUnie.  
 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze puzzel te leggen is, maar het is nog wel zoeken naar de mooist passende puzzelstukjes. We hopen dat we snel vervolgstappen kunnen zetten, dat biedt ook de ruimte om meer te kunnen vertellen. Zodra dat moment er is, horen jullie weer van ons.