Op naar een lokale warmtetransitie

De Groningse gemeenteraad heeft woensdag de plannen over de warmtetransitie voor Groningen goedgekeurd. De plannen, die op een wijkgerichte aanpak gebaseerd zijn, zijn het begin van een dialoog met de inwoners van verschillende wijken en verschillende soorten huizen.

De Raadsfractie van GroenLinks steunt deze lokale aanpak, en geeft de wethouders die de plannen gaan uitvoeren nog twee belangrijke punten mee. 

Ten eerste is het belangrijk om oog te hebben voor verduurzaming van de woningen in particuliere verhuur. Ceciel Nieuwenhout: “Ik heb zelf jarenlang in een huurhuis met enkel glas gewoond - de gasrekening lag bij mij en ik stond machteloos tegenover de particuliere verhuurder. Dit is de realiteit voor veel huurders in Groningen.” Om de aandacht hiervoor te borgen heeft GroenLinks een motie (zie downloadlink hieronder) van de SP hierover mede ondertekend. Wethouder van der Schaaf (PvdA) gaat uitzoeken met welke instrumenten verduurzaming van deze huizen kan worden versneld. Daarnaast gaat de wethouder richting de nationale overheid pleiten voor normen voor de verduurzaming van huurhuizen, zoals die normen er voor kantoorpanden inmiddels wel zijn.

Ten tweede pleit GroenLinks in de Raad voor “de Kracht van Lokaal”: het is heel belangrijk om de energietransitie niet alleen vóór de inwoners maar mét de inwoners te doen. Daarom zet GroenLinks zich in voor lokale eigendom van hernieuwbare energieprojecten. Ceciel Nieuwenhout: “Hiermee bedoelen wij dat de bewoners zelf, individueel of collectief, participeren in energieprojecten zoals zonneparken en windmolens. Het landelijk minimum uit het klimaatakkoord is 50%, maar gezien de vele energie-initiatieven die Groningen rijk is kunnen wij daar veel ambitieuzer in zijn!”

Waarom is lokaal eigendom zo belangrijk? “Zo vloeien de opbrengsten van hernieuwbare energieprojecten niet weg, maar komen ze juist weer bij de inwoners van Groningen terecht komen. Daardoor hebben inwoners zelf er dus profijt van, bijvoorbeeld omdat ze een lagere energierekening krijgen via de postcoderoosregeling

Wat betreft collectieve energie-initiatieven, roept GroenLinks het College op die extra te steunen, bijvoorbeeld door kennisuitwisseling tussen verschillende energie-initiatieven te faciliteren, zodat niet iedereen hetzelfde wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Op die manier kunnen lokale initiatieven worden versterkt en het lokale aandeel in hernieuwbare energie vergroot worden! 

GroenLinks heeft voor dit onderwerp een motie (zie downloadlink hieronder) gemaakt, die mede ondertekend is door de PvdA, D66 en 100% Groningen, en die met een ruime meerderheid is aangenomen.