In het voorstel roepen de partijen op om bijvoorbeeld in de Diepenring en het Stadspark zwemplekken te maken. Bij de toekomstige Dudok aan het Diep moet dan wel een goed systeem komen om de zwemwaterkwaliteit in de gaten te houden. “Op die manier maken we verspreid door de stad een prettige plekken om op een hete zomerdag te verblijven,” zegt Ceciel Nieuwenhout. “In het Hoornse Meer zit al gauw blauwalg en op het Stadsstrand is het veel te druk. Door dit water zwem-klaar te maken kunnen veel meer Groningers verkoeling vinden.” 

Ook over bevroren water is nagedacht. In het voorstel wijzen de partijen de Drafbaan aan als plek die ideaal is om tot schaatsbaan om te toveren. “In Winterswijk gebruiken ze al een sproeisysteem waarmee je letterlijk over één nacht ijs kan maken,” vertelt Peter Swart. “We willen dezelfde sproei- neveltechniek gebruiken alleen met aanpassingen voor de Drafbaan zodat we met een beetje vrieskou 1100 meter aan schaatsbaan realiseren.” 

Met het voorstel hopen de fracties meer ruimte te maken om te bewegen in de openbare ruimte – net zoals dat op sommige plekken vroeger ging. Zo werd in 1905 het WK en in 1976 het NK schaatsen in het Stadspark gehouden. Hoewel het minder vriest dan in die tijd hopen de raadsleden dat er met een sproeier waarmee er telkens een dun laagje ijs aangebracht wordt toch een begaanbare baan kan komen. 

Ook betreffende het zwemwater wordt aan vernieuwende oplossingen gedacht. Zo willen de partijen een systeem waarmee de waterkwaliteit makkelijk geanalyseerd kan worden. Dit moet gecombineerd worden met een stoplichtsysteem dat de kwaliteit van het water aan potentiële zwemmers kan overbrengen. 

Het initiatiefvoorstel ligt momenteel ter beoordeling bij het College van B&W. Nadat er door hen een advies over is uitgebracht gaat het voorstel naar de gemeenteraad zodat erover gestemd kan worden.

Bekijk onze video! Afspelen op YouTube