De fracties willen dat de gemeente kunstenaars zekerheid biedt en daarmee het vertrek van makers voorkomt. Veel Groningse kunstenaars gaven in gesprekken met de raadsleden aan dat ze grote onzekerheid ervaren of zij hun vaste atelierruimte in de stad wel kunnen behouden. Hiermee komt de aanwezigheid van de kunstsector in de Binnenstad in gevaar. 

Om die reden willen de drie partijen van het gemeentebestuur weten welke maatregelen ze gaan treffen om bestaanszekerheid te bieden. Zo suggereren ze dat de gemeente de atelierruimtes via de zogeheten twee-euro-regeling terug kan kopen van de woningbouwcorporaties.  

Raadslid Janette Bosma (PvdD) voorziet een binnenstad met minder cultuur als de gemeente niet ingrijpt. “We willen kunstenaars een toekomst kunnen bieden. Groningen is een kunststad met vooraanstaande kunstopleidingen. Dat karakter willen we niet verliezen. Ruimte voor creativiteit in en buiten de Binnenstad is zeer waardevol en die ruimte komt nu in het geding.”

“ We merken uit gesprekken met cultuurmakers dat de vraag naar werkplaatsen momenteel al veel groter is dan het aanbod. ”

Sophie Middelhuis Raadslid

Collega-raadslid Sophie Middelhuis (GL): “Zo dreigen jonge, net afgestudeerde kunstenaars noodgedwongen uit de stad te moeten vertrekken. Dat moet niet kunnen in een cultuurstad als Groningen.” 

De kunstsector geeft zelf aan een denktank over het Groningse atelierbeleid te willen starten waarin, naast kunstenaarsverenigingen, ook raadsleden plaats kunnen nemen. 

De zorgen van de sector komen voort uit nieuwe landelijke wetgeving die ervoor zorgt dat ateliers niet langer onder niet-commerciële, maar commerciële activiteiten van de woningbouwcorporaties komen te vallen. Ateliers worden in de Groningse Binnenstad beheerd door Lefier en Patrimonium.