Er zijn een paar flinke uitbreidingswijken in de maak. Reserveer daarin een fors oppervlak voor bos en leg dat al in het begin aan. Meer bos is hard nodig om de effecten van kli-maatopwarming tegen te gaan en een woonplek te bieden voor planten en dieren. De provincie heeft daarvoor een geschikte subsidieregeling ‘Bos en Hout’ vastge-steld, dus geld hoeft het probleem niet te zijn. De fracties vragen het college van B&W of het hieraan gehoor wil geven.

“Meer woonplaatsen voor planten, zoogdieren, insecten en vogels zijn broodnodig. Nederland bungelt onderaan het Europese lijstje als het gaat om bebost gebied,” aldus raadslid Bart Hekkema (Partij voor de Dieren). Het belang van meer bomen is groot. Bomen leggen CO₂ vast. Ze zorgen voor verkoeling binnen stedelijk ge-bied en houden water vast. Bomen in bosverband zijn onmisbaar voor het herstel van de biodiversiteit en een gezonde bodem.

Er staan een aantal belangrijke en grote gebiedsontwikkelingen in de planning: Meerstad wordt uitgebreid, Suikerzijde wordt gebouwd, de Held 3 komt eraan. Hans Sietsma (GroenLinks): “Zorg nou dat je vanaf het begin ook echt bos mee-neemt in de plannen. En leg dat alvast aan voordat je begint met het bouwen van woningen. Dan is het bos al flink gegroeid als de eerste bewoners komen.”

“ Zo’n bos is ook echt wat anders dan een parkje hier en daar. ”

Hans Sietsma Raadslid

Bossen zijn ook belangrijk voor mensen. De grote diversiteit aan soorten, de rust, de natuurgeluiden, het kunnen struinen zorgt voor een intensievere natuurbele-ving. Bart Hekkema: “Wij willen nog wel verder gaan. In het landelijk gebied kan de aanplant van (voedsel)bossen een nieuw verdienmodel zijn voor boeren. Het kan hen helpen in de stikstofcrisis. Ook de windschermfunctie van een bos kan belangrijk zijn voor een boerenbedrijf.”

Inwoners en natuurorganisaties geven vaak het belang aan van meer bos. De Natuur- en Milieufederatie Groningen ziet bos als belangrijke pijler voor ruimtelijke kwaliteit. Hans Sietsma: “Zo kwamen bijvoorbeeld de inwoners van de MEER-dorpen met het prachtige plan om een groot bosperceel aan te leggen in de kom van de A7. Dat zou geluid van de weg tegenhouden en het zicht op de weg en mo-gelijke windmolens bij Rode Haan wegnemen. Wij steunen hen graag in dat doel.”

Bekijk het fragment van Hans bij OOGtv Afspelen op YouTube