“ Onze wereld kan zoveel mooier. ”

Hans (63) is raadslid en woont in Oosterhaar (Haren).

Zingende fractievoorzitter in Haren
Hans groeit op in Friesland uit Duits-Gelderse en Friese voorouders. Sociale psychologie als studie in Groningen. Afgestudeerd op medezeggenschap en innovatie in het onderwijs. Hij woont een tijdje in een woongroep in Hoogezand en sinds 2012 in Haren. Houdt van het open Groningse land, de bossen van Noordlaren. En de Groningers: recht door zee en recht voor z’n raap! Werkt als zelfstandig organisatieadviseur, programmamanager en coach, was o.a. docent aan de Hanzehogeschool en MT-lid in ICT-bedrijf. Raakt in studietijd betrokken bij milieubeweging (IVN): zomerkampen, discussiëren over een betere wereld. De mooiste: Anarchisme en milieu. Was actief in bestuur Milieufederatie, als ouder op scholen en het welzijnswerk voor mensen zonder baan.
Was vorige periode fractievoorzitter van de GroenLinksfractie in Haren.

Waar Hans voor staat
Is in zijn hart niet alleen anarchistisch, maar ook een dromer die graag een andere wereld, met een ander en eerlijker economisch systeem en een eerlijker verdeling van macht in inkomen zou realiseren. Houdt (daarom) van principiële stellingnamen: liefst moet 'het systeem' veranderen. Maar dat lukt alleen samen. Altijd op zoek naar meerderheden en wil daarvoor ook compromissen sluiten. Zolang de echte GroenLinks idealen maar herkenbaar blijven. Vindt lokale democratie, waarbij de overheid daadwerkelijk als partner opereert (en niet de eigen plannen doordrukt) wezenlijk. Staat voor een circulaire economie binnen sociale kaders, behoud van landschap en het versterken van groen. "De energietransitie wordt een grote uitdaging én een kans voor meer zeggenschap over je eigen energievoorziening."

Wetenswaardigheden
Zingt graag in een koor, liefst klassiek. Zeezeilen. Wandelen in de bergen. Leest graag, houdt van detectives op TV. Kookt graag en maakt zich op voor deelname aan Heel Holland bakt.

Binnen de fractie is Hans eerste aanspreekpunt voor Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren (voormalige gemeente Haren).