Aanspreekpunt voor:

Glimmen, Haren, Noordlaren, Onnen 

Zingend organisatieadviseur

Hans (1956) groeide op in Hurdegaryp, Sneek en Leeuwarden, verhuist op zijn 18e naar Groningen en is nooit meer weggegaan. Op een uitstapje na in Hoogezand in een woongroep. Woont nu in Haren, lekker wonen in de rust, ruimte en natuur, voorzieningen in de buurt, station vlakbij. Hans is vader van tweeling-zoons en 1 dochter, allen afgestudeerd. Eén zoon woont in Engeland waar hij promoveert op klimaat-adaptatie-studie. 

Hans is opgeleid als sociaalpsycholoog, specialisatie in organisatiekunde, macht en medezeggenschap. Heeft gewerkt bij gemeente Hoogezand als onder andere medewerker vandalismebestrijding. Heeft daar geïntroduceerd dat preventie met inzet van scholen, jongerenwerk, wijkagent meer oplevert dan repressie. Later veel in de ICT wereld gedaan om teams uit verschillende organisaties te laten samenwerken en samen verantwoordelijkheid te nemen voor zowel het op te lossen probleem als de oplossing. Nu zelfstandig organisatieadviseur.

Heeft in zijn  jonge jaren een jaar of 10 gewerkt in natuur-en milieueducatie, met jongeren. Bestuurswerk in welzijnswerk voor werklozen, medezeggenschapsraden, milieufederatie. Vrijwilligerswerk bij consulent natuur-en milieueducatie. Ouderraad van school en kinderopvang.

Waar Hans voor staat

Is in zijn hart niet alleen anarchistisch, maar ook een dromer die graag een andere wereld, met een ander en eerlijker economisch systeem en een eerlijker verdeling van macht en inkomen zou realiseren. Houdt (daarom) van principiële stellingnamen: liefst moet 'het systeem' veranderen. Maar dat lukt alleen samen. Heeft vooral aandacht voor:

  1. Meer natuur beschermen, biodiversiteit bevorderen, dat goed borgen regelgeving op RO gebied 
  2. Je kunt mensen niet dwingen tot milieuvriendelijk gedrag, of tot verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt of voor wat dan ook. Dwang roept verzet op. Daarom is participatie zo belangrijk.  Niet alleen in de vorm van een referendum, maar juist in de vorm van 'het goede gesprek'.

Wetenswaardigheden

Zeilen op zee, zingen in een koor, wandelen in de bergen met het tentje op de rug. Die hobby’s doen een beroep op dezelfde kwaliteiten: samenwerken, voortdurend afstemmen op veranderende omstandigheden, koers (= toon) houden, je doel bereiken ook bij tegenslag. Twee meter lang, maar dat schijnt niet erg te zijn.