Vandaag heeft de informateur zijn eindrapport gedeeld met de gemeenteraad. Voor een uitvoerige weergave van de aflopen weken en hoe de geadviseerde coalitie tot stand is gekomen, kunnen wij dit rapport ook zeker aanraden.  

Kort terug naar het begin. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd GroenLinks Groningen weer de grootste partij. En - zoals we tijdens het duidingsdebat hebben wij aangegeven - herkennen we in de verkiezingsuitslag een duidelijke opdracht van de kiezer: Groningen wil groen, rood en progressief. Het vormen van zo’n coalitie was dan ook de opdracht waarmee wij naar de informateur zijn gegaan. Naast de inhoudelijke opdracht was er ook de nadrukkelijke wens om een stabiele meerderheidscoalitie te vormen die op minimaal 24 zetels in de raad kon rekenen. Tot slot kreeg de informateur de opdracht om een advies uit te brengen over ‘de verbindingsagenda’. Alle partijen in de gemeenteraad vinden het belangrijk de komende jaren te werken aan het bereiken van de mensen die om wat voor reden dan ook niet komen stemmen en afgehaakt zijn of lijken. 

Het lag voor GroenLinks - en ook voor de overige partijen - voor de hand om ons als eerste te verbinden met de PvdA. Niet alleen omdat we al langere tijd zeer prettig samen werken, maar vooral omdat we veel van onze ambities gemeen hebben, zoals het systematisch tegengaan van ongelijkheid en armoede, de inzet op een sterke (lokale) overheid, meer bestaanszekerheid en de sterk gevoelde noodzaak om de klimaatcrisis eerlijk en krachtig tegen te gaan.  

De Partij voor de Dieren, één van de winnaars van de afgelopen verkiezingen, sluit mooi aan bij deze gedeelde ambities voor Groningen. Tegelijkertijd wordt hiermee nog meer recht gedaan aan de uitslag van de verkiezingen, door juist één van de grote winnaars uit te nodigen om verder mee in gesprek te gaan.  

Deze nieuwe groenrode basis van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren, gecombineerd met de wens van een stabiele meerderheidscoalitie leidde tot twee mogelijke coalities met elk hun eigen insteek, namelijk: GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en de ChristenUnie (25 zetels) en GroenLinks, PvdA, PvdD en D66 (24 zetels). 

Vanuit beide combinaties kunnen mooie stappen gezet worden voor de gemeente Groningen, maar het is onze overtuiging dat de combinatie van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en de ChristenUnie de mooiste route is naar een groen, sociaal en progressief Groningen. Met deze partijen verbreden we de coalitie zowel op de groene als de rode kant. Vanuit deze combinatie met een gedeelde visie op de rol van de lokale overheid kunnen we werken aan het eerlijk tegengaan van de klimaatcrisis, ongelijkheid en armoede, maar ook kunnen we vol inzetten op meer bestaanszekerheid, duurzame stedelijke en economische ontwikkeling en sociale transities voor klimaat en natuur.  

We hebben er alle vertrouwen in dat we met deze partijen tot een mooi akkoord kunnen komen voor Groningen. Een akkoord waarmee we doorgaan met veranderen, maar met extra inzet op groen en sociaal.  

De informateur heeft ons het advies gegeven om als gemeenteraad in gezamenlijkheid te werken aan de verbinding met al onze inwoners en dit samen concreet handen en voeten te geven. Wij zullen hier vanuit de fractie de komende tijd vol mee aan de slag gaan. Samen staan we voor een Groningen voor iedereen, maar vooral ook voor een Groningen van iedereen.

Uiteraard zullen we jullie tijdens de formatie op de hoogte. Dus tot zover, maar vooral tot snel.

fractie

Wil jij de onderhandelaars iets meegeven?

We gaan een belangrijke periode tegemoet. Samen met de PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie gaan we onderhandelen over wat er in het coalitieakkoord moet komen. Wat vind jij belangrijk? Laat het ons weten via onderstaand formulier!