Glimina Chakor

Trots op compensatiepakket Eelde

Gisteren nam de gemeenteraad het besluit om zich binnen twee jaar te ontdoen van de aandelen die zij heeft in Groningen Airport Eelde (GAE). Nog eenmaal wordt er 6 miljoen beschikbaar gesteld maar, zo luidt het dictum: ‘Voor de volledigheid merken wij hierbij op dat de gemeente Groningen na vervreemding van haar aandelenbelang geen rol of bemoeienis meer heeft in de bedrijfsvoering van GAE NV’. GroenLinks woordvoerder Glimina Chakor liet tijdens het debat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Wij betreuren het dat er 6 miljoen in een bodemloze put wordt gegooid”.

Eerder in diezelfde vergadering verwelkomde zij het pakket dat hier ter compensatie tegenover staat: 5,5 miljoen voor duurzame, nieuwe mobiliteit en een bedrag van tenminste 3,6 miljoen voor groen en klimaatadaptatie. Chakor: “Wat GroenLinks betreft is het logisch dat wanneer deze gemeente er helaas voor kiest om te investeren in een vervuilende en milieubelastende vorm van mobiliteit, er een groencompensatiepakket dient te zijn om ook te investeren in groen en duurzame mobiliteit. (…) Als GroenLinks zijn we hier trots op”.

De meeste tijd besteedde de raad aan de toekomst van de scholen De Driebond en Meeroevers in relatie tot de voorgenomen nieuwbouw in Tersluis. Op voorstel van de coalitiepartijen wordt hier nader onderzoek naar gedaan, waarbij met alle belanghebbenden zal worden overlegd. Over de resultaten van dit onderzoek wordt de raad voor 1 april 2018 geïnformeerd.