GroenLinks-raadslid Martijn van der Glas stelde al eerder vragen aan de wethouder over mogelijkheden om de toekomst van de Hortus en de Biotoop meer perspectief te geven. De RUG heeft ondertussen de gemeente laten weten De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren in principe te willen afstoten. Dit omdat het terrein niet meer in gebruik is voor onderwijs en onderzoek. Hierdoor ontstond de angst dat het terrein opgekocht zou worden door projectontwikkelaars.

Het college van B&W hecht veel belang aan de waarde van de Hortus Botanicus en De Biotoop en is onder de indruk van wat daar tot stand is gebracht. “We vinden het een prachtig gebied en zowel de Hortus als De Biotoop vervult een belangrijke maatschappelijke en publieke functie”, vertelt wethouder Roeland van der Schaaf. “Vanwege onze intentie om het terrein te kopen, gaan we de komende maanden in gesprek met de belangrijkste belanghebbenden. Zoals Carex, Stichting Behoud Groene Hortus, Stichting Het Groninger Landschap en Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’. Om op te halen hoe zij hun toekomstige rol zien en wat ze daarvoor nodig hebben.”

Wat het college van B&W betreft, blijft het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus voorlopig zoals het is. Wethouder van der Schaaf: “Op dit moment zijn we nog niet bezig met de lange termijn. Op het moment dat we wel naar de toekomst gaan kijken, doen we dat zeker samen met de huidige gebruikers, medewerkers, vrijwilligers, bewoners, huurders, omwonenden en andere Harenaren.”