Veel Groningers kennen de schoonheid van de Hortus in Haren. De Biotoop, gelegen naast de Hortus, is misschien iets minder breed bekend maar is een broeinest van creatieve bedrijvigheid en alternatieve woonvormen. Martijn van der Glas van de GroenLinksfractie heeft samen met de Partij van de Arbeid vragen gesteld aan het college over haar visie op de toekomst van dit bijzondere gebied. Zij maken zich namelijk zorgen over het voortbestaan van de Hortus en de Biotoop.  De Biotoop en de Hortus kenden tot begin deze eeuw een onderwijsfunctie. Het was het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De RUG is op dit moment nog steeds eigenaar van het gebied. De RUG wil echter op termijn van de gronden af en daarom zijn de beheerkosten tot een minimum beperkt. Het dagelijks beheer van de Hortus ligt sinds 2002 in handen van de Stichting Behoud Groene Hortus. Het Biotoop wordt beheerd door Carex.  

De Hortus is een 20 hectare groot terrein. Zo’n 27.000 bezoekers genieten jaarlijks van deze groene parel. De Hortus wordt onderhouden door ongeveer honderd vrijwilligers. Niet alleen uit recreatief oogpunt is de Hortus belangrijk. Door de unieke flora is de Laarmantuin opgenomen in de Nationale Plantencollectie. Maar ook de andere aanwezige tuinen zoals de Rotstuin en de Chinese tuin herbergen een unieke flora en fauna.  

De Biotoop huisvest sinds enige jaren een paar honderd kunstenaars; er zijn woon- en werk werkruimtes en veel ateliers. De Biotoop is belangrijk voor het kunstklimaat in Groningen, zeker omdat er de komende jaren eerder minder dan meer ruimte komt voor ateliers. 

GroenLinks en de PvdA willen van het college weten wat haar visie is op de toekomst van dit unieke gebied en of zij bereid is in overleg te gaan met de RUG over de toekomst van dit gebied. Een duidelijk antwoord van de gemeente kan, volgens de partijen, veel onzekerheid in de toekomst wegnemen.