Eind april heeft het Discriminatie Meldpunt Groningen twee onderzoeken gepresenteerd over discriminatie: de Monitor Discriminatie Noord-Nederland en Discriminatieklimaat Groningen 2022. De onderzoeken bevatten schokkende cijfers. Zo blijkt uit de monitor van meldingen van afgelopen jaar dat bijna 42% van meldingen over discriminatie op grond van herkomst/huidskleur gaat. Daarnaast geeft 27% van de inwoners van onze provincie aan de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd te zijn. Dit laatste cijfer neemt de laatste jaren toe.

Als GroenLinks zijn we geschrokken van deze cijfers. Het is onacceptabel dat mensen in Groningen te maken krijgen met discriminatie. De gemeente Groningen heeft onder andere door het tekenen van de Charter voor Diversiteit (2021) en in het coalitieakkoord staat dat discriminatie en racisme bestreden moeten worden. 

De gemeente Groningen moet zelf het goede voorbeeld geven. Daarom heb ik met de Partij van de Arbeid, Stadspartij 100% voor Groningen, D66, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden vragen aan het college gesteld over diversiteit binnen de eigen organisatie van de gemeente en over hoe discriminatie actief tegen gegaan wordt in de eigen discriminatie.