De partijen leggen dit verzoek, mede op verzoek van betrokken organisaties, neer bij het gemeentebestuur. Ze vinden het belangrijk dat er op een goede manier stilgestaan wordt bij het leed dat slavernij teweeg heeft gebracht en dat de slavernij als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis wordt erkent. 

"De littekens van het Nederlandse, maar ook het Groningse koloniale verleden zijn diep. We zullen als gemeente een respectvolle omgang met ons gezamenlijke verleden moeten vinden. Daarbij moet er aandacht zijn voor de behoeftes van de diasporagemeenschappen. De vlag halfstok hangen is wat ons betreft een mooi begin naar erkenning en het nemen van verantwoordelijkheid," stellen de partijen. 

Door bij zowel de herdenking als de viering de vlag uit te hangen willen de partijen duidelijk maken dat de Gemeente Groningen het belang van deze momenten ook zichtbaar wil maken. Daarnaast stellen ze dat de gemeente op deze manier kan bijdragen aan verbinding en erkenning van deze gedeelde geschiedenis, waarin ook het gemeentebestuur ooit een rol had.  

Als het College akkoord gaat met het verzoek zal aanstaande vrijdag en zaterdag de Nederlandse vlag uitgehangen worden.