GroenLinks wil een integraal verkeerscirculatieplan binnen de ringweg (VCP 2.0). Dat betekent dat de stad binnen de ringweg in sectoren wordt verdeeld en het autoverkeer tussen de wijken via de ringwegen gaat. GroenLinks stelde de raad voor om de haalbaarheid van zo’n plan te onderzoeken. Dit voorstel werd met een grote meerderheid aangenomen.

Het doel van het VCP 2.0 is een prettiger verblijf- en verkeersklimaat binnen de ringweg, het terugdringen van autoverkeer de stad in, het terugdringen van sluipverkeer door woonstraten en het stimuleren van lopen, fietsverkeer, OV-gebruik.

Noodzaak
Het verkeer wordt op veel plekken steeds drukker en op veel plekken binnen de ringweg ontstaan problemen met drukke verkeerssituaties. Bijvoorbeeld bij de Eikenlaan, de Petrus Campersingel en de Sumatralaan. Het inwoneraantal van de stad Groningen zal de komende 10 - 15 jaar waarschijnlijk met een kwart groeien. Dat betekent ook een grotere mobiliteitsdruk binnen de gemeente.

Onderzoek
GroenLinks wil de verkeersproblematiek, bereikbaarheid en leefbaarheid integraal op stadsniveau te onderzoeken en aanpakken. Daarom komt er nu een onderzoek om te kijken of een integraal verkeerscirculatieplan binnen de ringweg een oplossing biedt.

Oosterhamriktracé
Het voorstel voor het verkeerscirculatieplan werd ingediend bij de behandeling van de keuze voor een voorkeursvariant voor een bus- fiets- en autoverbinding over het Oosterhamriktracé. Lees hiervoor de bijgevoegde woordvoering.

Meer weten? Lees hier het artikel van het Dagblad van het Noorden

Over het eerste VCP uit de jaren '70 Afspelen op YouTube