Benni Leemhuis

Raad buigt zich over ruimtelijke plannen

“We doen het goed of we doen het niet”, zei wethouder Paul de Rook over de verkennende plannen voor de Oosterhamrikzone. Het was een probate verwoording van het gevoelen van GroenLinks woordvoerder Benni Leemhuis, die het toch al druk had in deze raadsvergadering.

Sprekend over de herinrichting van Binnenstad-west kandideerde hij het plantsoentje voor de A-kerk als negende ‘kroonjuweel’, wat de toezegging opleverde dat het zeker als zodanig zou worden onderhouden. Bij het debat over de Kattenbrug beloofde het stadsbestuur omwonenden directer te betrekken bij de verdere uitwerking van het ontwerp. En in antwoord op Leemhuis’ zorgen over het groen achter Blauwborgje bij de aanleg van het fietspad langs het spoor tussen Groningen en Sauwerd verzekerde het college daar speciaal aandacht aan te zullen schenken. Overigens is GroenLinks bijzonder blij met deze belangrijke nieuwe fietsroute in de stad en tussen stad en ommeland.

GroenLinks raadslid Petra Brouwer benadrukte bij de discussie over de Watervisie het belang van voldoende ligplaatsen voor woonschepen. Samen met andere partijen stelde zij voor te streven naar een totaal van 550 plekken voor wonen op het water en de mogelijkheid te bekijken van een nieuwe haven bij het Suikerunieterrein. Dit voorstel werd door een ruime meerderheid van de raad omarmd.