afbeelding: Groningen Bereikbaar

Meer ruimte voor groen en recreatie langs kades Diepenring

Langs de kades van de Diepenring wordt de komende tijd ruimte gemaakt voor groen en recreatie. Daarvoor zullen meer dan honderd parkeerplaatsen verdwijnen. Met deze maatregel geeft het stadsbestuur invulling aan een oude wens van GroenLinks.

Al in 1998 lanceerde het toenmalig raadslid Dick Smit het initiatiefvoorstel ‘Visie op de Diepenring’. De discussie die vervolgens op gang kwam culmineerde in 2009 in het prachtige visiedocument ‘De parels en de ketting’. Eind 2016 drong de gemeenteraad er nog maar weer eens bij het stadsbestuur op aan om het parkeren langs de Diepenring aan te pakken. Dat lijkt nu eindelijk te gaan gebeuren.

De aangekondigde maatregel maakt onderdeel uit van de aanpak van de oostzijde van de binnenstad, waarbij ook de Sint Jansstraat zal worden heringericht en een nieuwe brug in het verlengde van het Kattendiep het mogelijk maakt dat de bussen straks niet meer over de Grote Markt rijden. Met de plannen is een investering gemoeid van in totaal 9,4 miljoen euro.